Οι 43 αναπηρίες που δεν χρειάζονται επανεξέταση

- Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη νόσος Cooley Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67επί...

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013
Τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Διαχειριστής

- Αιματολογικές παθήσεις
Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη νόσος Cooley Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67επί τοις εκατό και άνω

- Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67επί τοις εκατό και άνω
Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67επί τοις εκατό και άνω
Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις 13 ή κακοήθεις 12 παθήσεις

- Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80επί τοις εκατό και άνω
Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων

- Παθήσεις πεπτικού συστήματος
Μεταμόσχευση ήπατος Μεταβολικές παθήσεις Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67επί τοις εκατό και άνω

- Δερματολογικά νοσήματα
Μελαγχρωματική ξηροδερμία
Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση

- Ψυχικές διαταραχές
Κατηγορίες ανοιών Alzheimer, Pick κλπ με ΠΑ 67επί τοις εκατό και άνω
Νοητική υστέρηση
Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger

- Νοσήματα του νευρικού συστήματος
Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson ν. Huntington με ΠΑ 67επί τοις εκατό και άνω
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν
αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από
την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.
Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα: Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις όπως ανωτέρω
Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67επί τοις εκατό και άνω.

- Ορθοπεδικές παθήσεις Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης
συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις και την παρόδο 2 ετών από την
εγκατάστασή τους.
Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων όπως και για τα άνω άκρα Αρθρογρύπωση

- Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα Αλαλία εκ κωφώσεως
Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
Γλωσσεκτομή Δυσκινησία γλώσσας σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου
Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

- Χειρουργικές παθήσεις
Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

- Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία

- Παθήσεις οφθαλμών
Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική
αντιμετώπιση Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

- Νεφρολογικές παθήσεις
ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
Μεταμόσχευση νεφρού
Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2

- Ογκολογικές παθήσεις
Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ