Το Βήμα του Ασθενή - Βελτίωση της καθημερινότητας

Βρέθηκαν 38 θέματα

Διαχειριστής
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 Πρόσβαση στα MMM

Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα και πως πιστεύετε πως μπορεί να αντιμετωπιστούν? Αναρτήστε τις δικές σας εικόνες από την καθημερινότητα. Πείτε τις δικές σας προτάσεις!...

Διαχειριστής
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 O ρόλος του προσωπικού βοηθού

Το τι και το πως στο ρόλο του προσωπικού βοηθού. Καταγράψτε τη δική σας άποψη. Ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν....