”Δείκτης ασθένειας”: Βιβλίο - εγχειρίδιο που αξιολογεί την εμπειρία του πάσχοντος από την ασθένεια

Στην αξιολόγηση της ασθένειας τόσο από την πλευρά του παρατηρητή, που μπορεί να είναι ένας συγγενής ή φιλικό πρόσωπο, όσο και από την πλευρά του...

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, 12:49
Διαχειριστής

Στην αξιολόγηση της ασθένειας τόσο από την πλευρά του παρατηρητή, που μπορεί να είναι ένας συγγενής ή φιλικό πρόσωπο, όσο και από την πλευρά του επαγγελματία υγείας, αναφέρεται μεταξύ άλλων το βιβλίο - εγχειρίδιο της Προϊσταμένης Διοικητικής Υποδιεύθυνσης στο νοσοκομείο ”Σωτηρία”, κας Παρασκευής Θεοφίλου.

Το εγχειρίδιο ”Δείκτης Ασθένειας” χρήσιμο για τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, αναφέρεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση της εμπειρίας του πάσχοντος από την ασθένεια.

Τα ερωτηματολόγια και οι απαντήσεις βοηθούν σημαντικά στο να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα για το πώς ένας ασθενής βιώνει το πρόβλημά του. Μεταξύ άλλων αναλύεται η σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ), το γιατί αυτή καταμετράται, παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα που συνδέονται με την αξιολόγηση της ασθένειας και η συμπεριφορά προς την ασθένεια, όπως επίσης η ανάπτυξη και περιγραφή των δεικτών ασθένειας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο δείκτης θεραπείας, ο οποίος παρέχει την γνώμη του ασθενούς στην θεραπεία που αφορά ζητήματα της ΣΥΠΖ. Η ερμηνεία του δείκτη ασθένειας προκύπτει από την σύγκριση των συνολικών βαθμολογιών, την ανάλυση των στοιχείων και τις συγκρίσεις μέσα στην ίδια κλίμακα για την παραγωγή συγκριτικού προφίλ αξιολόγησης.

Από τα ερωτηματολόγια και τις απαντήσεις του ασθενούς εξάγονται τα κατάλληλα συμπεράσματα για το πώς και πόσο, για παράδειγμα, έχει επηρεάσει την ζωή του ένα πρόβλημα υγείας, φυσικά από τις ανάλογες απαντήσεις που δίνει.

Τέλος, στο πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο - εγχειρίδιο της κας Θεοφίλου γίνεται και η απαραίτητη σύγκριση του δείκτη ασθένειας με τον δείκτη ασθένειας του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, που συμπληρώνει ο ιατρός, ο νοσηλευτής ή άλλος φορέας υγειονομικής περίθαλψης. Από την αν λόγω συγκριτική προσέγγιση αξιολογούνται ζητήματα όπως η άρνηση του ασθενούς ή η υπερβολική αντίδραση σε μια διαταραχή.

Το βιβλίο έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί από τις ΒΗΤΑ Ιατρικές εκδόσεις.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ