Ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη έχουν αυξημένα επίπεδα στον εγκέφαλο, δείκτη ενεργοποίησης μικρογλοίων, σημάδι φλεγμονής, σύμφωνα με νέα έρευνα του University of Manchester, που δημοσιεύτηκε στο Biological Psychiatry. Στην έρευνα, ο Dr. Peter Talbot ανακάλυψε ότι η αύξηση στο δείκτη φλεγμονής ήταν παρούσα συγκεκριμένα  σε ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη που εμφάνισαν αυτοκτονικές σκέψεις, υπογραμμίζοντας το ρόλο της φλεγμονής στις αυτοκτονικές σκέψεις παρά διάγνωση της μείζονος κατάθλιψης καθαυτής.

Ο Dr. Talbot δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι τα πρώτα σε ζώντες ασθενείς με κατάθλιψη, που υποδεικνύουν ότι η ενεργοποίηση των μικρογλοίων είναι πιο έντονη σε όσους έχουν σκέψεις αυτοκτονίας. Προηγούμενες έρευνες υπέδειξαν ότι η σχέση βασιζόταν στον εγκεφαλικό ιστό που συλλέχτηκε από τους ασθενείς μετά θάνατον.

Η ερευνήτρια Dr. Sophie Holmes, αξιολόγησε τη φλεγμονή σε 14 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη που δεν λάμβαναν τότε αντικαταθλιπτικά.

Τα μικρογλοία, κύτταρα του ανοσοποιητικού, ενεργοποιούνται ως μέρος της αντίδρασης του οργανισμού, επομένως οι ερευνητές χρησιμοποίησαν απεικονιστικές εξετάσεις για να μετρήσουν ουσία που αυξάνει σε ενεργοποιημενα μικρογλοία.

Οι αποδείξεις ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος ήταν πιο εμφανής στον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, που εμπλέκεται στη ρύθμιση της διάθεσης και στη βιολογική έναρξη της κατάθλιψης, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας που εντόπισε πρώτη την αλλαγμένη ενεργοποίηση των μικρογλοίων σε ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη. Μικρότερες αυξήσεις φάνηκαν στον προμετωπιαίο φλοιό και στον νησιωτικός φλοιό.

Αυτή η σχέση υποδεικνύει ότι μεταξύ ασθενειών με κατάθλιψη, η νευροφλεγμονή μπορεί ενδεχομένως να είναι παράγοντας που συμβάλλει στον κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων ή συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Dr. Talbot, τα ευρήματα τονίζουν τη σημασία περαιτέρω έρευνας για την ερώτηση του αν νέες αγωγές που μειώνουν τη μικρογλοιακή ενεργοποίηση μπορεί ενδεχομένως να είναι αποτελεσματικές  στη μείζονα κατάθλιψη και τις τάσεις αυτοκτονίας.

 

Πηγές: Biological Psychiatry.