Στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και των αξόνων παρέμβασης του υπουργείου Υγείας για το έτος 2017, με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017 – 2020, καθορίζει με έγγραφό του ο υπουργός Υγείας.

Ο Ανδρέας Ξανθός προσδιορίζει – μεταξύ άλλων – έντεκα άξονες παρέμβασης σε σχέση με την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Οι άξονες αυτοί είναι οι εξής:

 1. Διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστη και ποιοτική φροντίδα, καθώς και σε υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής Υγείας.
 2. Λήψη μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση και την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων.
 3. Ανάπτυξη σε όλη τη χώρα Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), μέσω αποκεντρωμένων δομών (Τοπικών Μονάδων Υγείας - ΤΟΜΥ) και Κέντρων Υγείας αγροτικού και αστικού τύπου). Στόχος είναι οι ΤΟΜΥ να αποτελέσουν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρέχοντας ολιστική, συντονισμένη και αποτελεσματική φροντίδα Υγείας.
 4. Βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των εξειδικευμένων κλινικών και διαγνωστικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι σημερινές δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΕΔΥ).
 5. Αναβάθμιση της ετοιμότητας και ανταποκρισιμότητας της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας μέσω της επιχειρησιακής και λειτουργικής ενίσχυσης του ΕΚΑΒ.
 6. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων (διοικητικά - λειτουργικά) τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) στελεχωμένων με γιατρούς εξειδικευμένους στην επείγουσα ιατρική.
 7. Ορθολογική διαχείριση των ασθενών που χρειάζονται εντατική θεραπεία, με συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια εισαγωγής και παραμονής σε ΜΕΘ – ΜΑΦ - ΜΕΝΝ και με διαφάνεια - επιστημονική εγκυρότητα στην προτεραιοποίηση όσων περιστατικών βρίσκονται σε λίστα αναμονής.
 8. Λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων δομών αποθεραπείας – αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).
 9. Καθολική εφαρμογή πλαισίου για την ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα επίπεδα του Συστήματος Υγείας, ενίσχυση της κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των πολιτών στο ΕΣΥ, έμφαση στη συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας και την υγειονομική πολιτική.
 10. Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, με σταδιακή ολοκλήρωση της αποσυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων, με μετασχηματισμό των ασυλικών δομών και παράλληλη ανάπτυξη στεγαστικών δομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην κοινότητα.
 11. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της Υγείας.

Στο έγγραφο προβλέπεται, επίσης, η μείωση των εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση (εξάλειψη των γραφειοκρατικών, οικονομικών, οργανωτικών, πολιτισμικών εμποδίων, εμποδίων στην ενημέρωση).

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες