Εικόνα ανεξέλεγκτης - επί χρόνια - σπατάλης παρουσιάζουν οι πληρωμές για νοσηλείες στο εξωτερικό.

Σε περίοδο σκληρής λιτότητας, ο ΕΟΠΥΥ καλείται να καταβάλλει νοσήλια σε χώρες που δεν θα φανταζόταν κανείς, όπως η Εσθονία, η Σλοβενία και η Ρουμανία.

Η διοίκηση του Οργανισμού προσπαθεί να οργανώσει την κατάσταση, η οποία είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις μέχρι το 2012, οπότε ξεκίνησε να λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ.

Είναι πολύ πρόσφατη η εγκύκλιος του προέδρου του Οργανισμού Σωτήρη Μπερσίμη, στην οποία επισημαίνεται - μεταξύ άλλων - πως τουριστικά γραφεία "φουσκώνουν" το κόστος εισιτηρίων σε ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό.

Τα εκατομμύρια πέφτουν...βροχή και ο κ. Μπερσίμης έχει συγκροτήσει επιτροπή ελέγχου των νοσηλειών σε ξένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο πρόεδρος του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου Χρήστος Ιατρού.

Επιχειρεί να καταγράψει ό,τι ισχύει σήμερα και να περιορίσει τις παραπομπές στο εξωτερικό, εφόσον υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας σε ελληνικό νοσοκομείο.

Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ καλούνται να διαχειριστούν μία χαοτική κατάσταση, καθώς παρέλαβαν συσσωρευμένες οφειλές που υπήρχαν από τα Ταμεία από το 2010.

Η μηχανοργάνωση και η δυνατότητα στοιχειώδους ελέγχου, επέτρεψε να αυξηθούν κατά 237,5% οι πληρωμές για παλαιές οφειλές που υπήρχαν από το τέλος του 2015 και κατά 36% έως το τέλος του εξαμήνου του 2017.

Ενδεικτικό του μεγέθους είναι πως το 2016 οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ για παλαιές και τρέχουσες οφειλές νοσηλίων εξωτερικού ήταν 27 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 8 εκατομμυρίων που είχαν πληρωθεί το 2015.

Μέχρι τον περασμένο μήνα, είχαν εκταμιευθεί από τον Οργανισμό 13 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη κόστους νοσηλείας ασφαλισμένων του σε τρίτες χώρες.

Ληξιπρόθεσμες

Η προσπάθεια να “μαζευτεί” το χρέος δεν είναι εύκολη. Στο τέλος του 2015, η χώρα μας είχε παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές (πριν από το 2010) έναντι 24 ευρωπαϊκών χωρών. Όφειλε 50 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 32 εκατομμυρίων που οφείλει σήμερα.

Τον περασμένο χρόνο, προχώρησε σε διμερείς συμφωνίες με 18 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ρύθμιση της οφειλής και με άλλα έξι κράτη – μέλη στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Έχουν κλείσει διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Σουηδία και υπάρχει σχέδιο συμψηφισμού οφειλών με τη Γερμανία, την Ελβετία και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, έχουν διευθετηθεί πλήρως παλαιές οφειλές προς την Εσθονία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία και έχουν αποπληρωθεί πάνω από το 75% των παλαιών οφειλών προς την Ολλανδία, την Τσεχία, την Ελβετία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Σε φάση εξόφλησης βρίσκονται μικρές ληξιπρόθεσμες οφειλές (κάτω των 10.000 ευρώ) προς την Τσεχία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.

Πόρισμα

Σε παλαιότερο πόρισμά του (2013), ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής είχε περιγράψει με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατούσε πριν από τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.

Η λειτουργία του τμήματος Πρόσθετης Περίθαλψης και Νοσηλείας στο Εξωτερικό και της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού Αθηνών του ΟΠΑΔ έβριθε ελλείψεων, παρατυπιών και αυθαιρεσιών.

Υπήρχε ανυπαρξία πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων της Επιτροπής, καθώς και σε σοβαρές παρατυπίες στη σειρά εξυπηρέτησης των αιτήσεων. Οι υποθέσεις δεν φαίνεται να εξετάζονταν με σειρά προτεραιότητας αλλά με... αδιευκρίνιστα κριτήρια.

Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η γνωμοδότηση της Επιτροπής εκδιδόταν αυθημερόν με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή ακόμη και σε ημερομηνία προγενέστερη της υποβολής...

Εσθονία

Για να μην αδικούμε, πάντως, και τις χώρες στις οποίες κατέφευγαν για νοσηλεία οι Έλληνες, το σύστημα Υγείας της Εσθονίας εμφανίζει τον καλύτερο δείκτη κόστους – ποιότητας.

Το 2016, η χώρα κατέλαβε την 17η θέση στο Euro Health Consumer Index (EHCI), συγκεντρώνοντας 677 πόντους με άριστα τους 1.000, βελτιώνοντας μάλιστα τη θέση της σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, το σύστημα Υγείας της Εσθονίας τα πηγαίνει πολύ καλά με δεδομένες τις οικονομικές της δυνατότητες.