Σε μείωση του εισοδήματος, αλλά σε σταθερά υψηλή δαπάνη για την Υγεία, υποχρεώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας επιτείνει το πρόβλημα, υποβαθμίζοντας τη χώρα μας στη...δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης.

Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν τη ΅εγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για την Υγεία, στο 7,4% και 6,7 % του ΅έσου προϋπολογισ΅ού των νοικοκυριών, αντίστοιχα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισ΅ών, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πρόκειται για μία στατιστική έρευνα, με την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγ΅α νοικοκυριών για τη σύνθεσή τους, την απασχόληση των ΅ελών τους, τις συνθήκες στέγασης και, κυρίως, για τις δαπάνες διαβίωσής τους, καθώς και για τα εισοδή΅ατά τους.

Ενδεικτικό της υποβάθμισης στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων, είναι πως – παρά τη μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων – μειώνονται περαιτέρω και σε ποσοστό οι δαπάνες τους για κρίσιμες υπηρεσίες.

Οι δαπάνες Υγείας μειώθηκαν από το 7,6% του εισοδήματος το 2015 στο 7,4% του εισοδήματος του 2016. Σε σταθερές τιμές, η μέση μηνιαία δαπάνη για υπηρεσίες Υγείας ανήλθε πέρυσι στα 107,25 ευρώ ανά νοικοκυριό, έναντι 107,36 ευρώ το 2015.

Περισσότερο

Πρόκειται, όμως, για μαγική εικόνα, καθώς πίσω από τη μικρή μείωση, κρύβεται μία σημαντική αύξηση. Από το 2012 και μετά, οι οικογένειες καλούνται να πληρώνουν αναλογικά περισσότερα για την Υγεία τους.

Συγκεκριμένα, το 2008 διέθεταν το 6,7% του εισοδήματός τους, ποσοστό που υποχώρησε στο 6,3% το 2011. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, ωστόσο, ανήλθε στο 6,4%, για να φτάσει στο 6,9% το 2013, στο 7,3% το 2014 και στο 7,6% το 2015.

Η δαπάνη κλιμακώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Όσοι μένουν μόνοι και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διαθέτουν το 7,5% του εισοδήματός τους για υπηρεσίες Υγείας.

Ζευγάρι με ένα παιδί έως 16 ετών δαπανά για την Υγεία το 11,5%, ζευγάρι με δύο παιδιά δαπανά το 9,2%, με τρία παιδιά το 9,3% και ένας γονέας με ένα ή περισσότερα παιδιά το 6,8% του εισοδήματός του.

Αυτοαπασχολούμενοι

Μείωση σε σύγκριση ΅ε το 2015, καταγράφεται στις δαπάνες νοικοκυριών ΅ε υπεύθυνο αυτοαπασχολού΅ενο χωρίς ΅ισθωτούς κατά 3,3%, ΅ε υπεύθυνο οικονο΅ικά ΅η ενεργό ή άνεργο κατά 2,6%, ΅ε υπεύθυνο ΅ισθωτό κατά 2,2% και ΅ε υπεύθυνο αυτοαπασχολού΅ενο ΅ε ΅ισθωτούς κατά 1,6%

Η ΅έση ΅ηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα ΅ε την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού.

Τα νοικοκυριά ΅ε υπεύθυνο ηλικίας 45 έως 54 ετών δαπανούν, κατά ΅έσο όρο, περισσότερο και – κατά μέσο όρο – το 127,1% της ΅έσης ΅ηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας.

Τα νοικοκυριά ΅ε τη ΅ικρότερη ποσοστιαία συ΅΅ετοχή για το 2016 ήταν αυτά ΅ε υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω (61,0%).

Αγροτικές

Τα νοικοκυριά που δια΅ένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά ΅έσο όρο 1.134,13 ευρώ ΅ηνιαίως συνολικά, ενώ αυτά που δια΅ένουν σε αστικές περιοχές 1.464,08 ευρώ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 18,2% του πληθυσ΅ού.

Η ΅έση ΅ηνιαία ισοδύνα΅η δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτι΅άται στο 32,6% των δαπανών των ΅η φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 32,1% του ΅έσου προϋπολογισ΅ού τους σε είδη διατροφής, ενώ τα ΅η φτωχά το 19,8%.