Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) και των εποπτευόμενων φορέων του στη 10η διεθνή έκθεση για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία με τίτλο "ZΩΟΤΕΧΝΙΑ 2017" ("Zootechnia 2017"), από τις 2 έως 5 Φεβρουαρίου 2017, ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.Κ.Μ.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης - Πληροφορικής (Δ.Ε.Ε.Π.) της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), έλαβε μέρος στοχεύοντας στην ενημέρωση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ήταν παρών εντός του περιπτέρου του Υπ.Α.Α.Τ., όπου σε συνεργασία με τους άλλους εποπτευόμενους φορείς, έλαβε μέρος στις ενημερωτικές δράσεις του Υπουργείου. 

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων του Ε.Φ.Ε.Τ., τα στελέχη του επικοινώνησαν άμεσα με τους επισκέπτες της έκθεσης, προσέφεραν έντυπο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και τις προτεραιότητες του Φορέα ως προς την ενημέρωση των καταναλωτών. 

Το περίπτερο επισκέφτηκε μεταξύ άλλων ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Νικόλαος Αντώνογλου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες και πλήθος πολιτών.

Εκ μέρους των υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ., έγινε ιδιαίτερη αναφορά προς τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας (http://www.efet.gr), όπου προσφέρεται διαρκής ενημέρωση μέσω των ανακοινώσεων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης προς τους εγγεγραμμένους στο "Newsletter" της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και μέσω της περιήγησης στο δωρεάν διαθέσιμο προς όλους σχετικό πλούσιο υλικό αναφοράς στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και για τη  δυνατότητα της επικοινωνίας τους με τον Ε.Φ.Ε.Τ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@efet.gr.