Το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) σε συνέχεια της συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με θέμα "Βασική Υποστήριξη της Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή". Τα σεμινάρια είναι διάρκειας περίπου 6 ωρών και είναι πιστοποιημένα από το European Resuscitation Council (ERC).

Tο κόστος ανά συμμετέχοντα ορίστηκε στα 17 ευρώ και περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο από το ERC στην Ελληνική γλώσσα, Πιστοποιητικό ανανήπτη από το ERC, Catering, Γραφική ύλη κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", ημέρα Σάββατο σε δύο ομάδες των 30 ατόμων (60 άτομα ημερησίως), ως εξής: 08:00 – 14:00 η πρωινή ομάδα και 14:00 – 20:00 η απογευματινή ομάδα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι οι ακόλουθες:

11/02/2017   BLS Ανανηπτών
11/03/2017   BLS Εκπαιδευτών
08/04/2017   Διαχείριση πολυτραυματία*
13/05/2017   BLS Ανανηπτών
24/06/2017   BLS Ανανηπτών ή Εκπαιδευτών

* Για την εκπαίδευση στο σεμινάριο Διαχείρισης πολυτραυματία το κόστος ανά συμμετέχοντα ανέρχεται στα 40 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ.

Δήλωση συμμετοχής συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ΕΝΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@enne.gr ή φαξ στο 2103648049. Για τη δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΝΕ www.enne.gr  ή καλέστε το 2103648044.