Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας και χρηματοδότησης για την υλοποίηση 10 στρατηγικών πρωτοβουλιών. Αυτή η νέα συμφωνία, θα καλύψει την περίοδο 2021-2023.

Το 2019, συνολικά 1,4 εκατ. άνθρωποι πέθαναν από φυματίωση και περίπου 409.000 άνθρωποι από ελονοσία. Το 2020, 690.000 άνθρωποι χάθηκαν από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS.

Μέσω της νέας συμφωνίας, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν θα επιδιώξουν:

  • Επέκταση της προληπτικής θεραπείας φυματίωσης για άτομα που ζουν με HIV σε 9 χώρες σε ολόκληρη την Αφρική.
  • Ενίσχυση των προσπαθειών για παροχή διαφοροποιημένης παροχής υπηρεσιών για τον HIV.
  • Επιτάχυνση των προσπαθειών εύρεσης ατόμων με φυματίωση σε 20 χώρες.
  • Επιτάχυνση της εισαγωγής καινοτομίας για τη θεραπεία της φυματίωσης μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών ερευνών στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.
  • Υποστήριξη 26 χωρών  για την εξάλειψη της ελονοσίας έως το 2025.
  • Βελτίωση της συλλογής και χρήσης δεδομένων της χώρας για την ανάπτυξη τεκμηριωμένης πολιτικής.
  • Προώθηση της ταχείας υιοθέτησης καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών μέσω της εκπαίδευσης.
  • Ενθάρρυνση της ταχείας υιοθέτησης καινοτομιών διαχείρισης προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας 
  • Αύξηση της βιωσιμότητας του προγράμματος, διευκόλυνση της μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Πηγές:
who.int