Άνθρωποι που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου στον διαβήτη τύπου 2 - αναστολείς DPP-4  (γλιπτίνες)-έχουν λιγότερες πλάκες αμυλοειδούς στον εγκέφαλο- δείκτη νόσου Alzheimer σε σύγκριση με ανθρώπους χωρίς διαβήτη ή με διαβήτη που δεν λαμβάνουν  τα φάρμακα.

Η νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Neurology, ανακάλυψε επίσης ότι άνθρωπο που λάμβαναν αυτά τα φάρμακα είχαν πιο αργή νοητική εξασθένηση σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις άλλες 2 ομάδες.

Η έρευνα έδειξε σχέση αλλά δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή.

Ο Phil Hyu Lee, του Yonsei University College of Medicine στη Σεούλ, δήλωσε ότι η νέα έρευνα δείχνει ότι άνθρωποι που λαμβάνουν γλιπτίνες έχουν γενικά λιγότερες πλάκες αμυλοειδούς στον εγκέφαλο αλλά και χαμηλότερα επίπεδα  σε περιοχές του που εμπλέκονται με τη νόσο Alzheimer.

Η έρευνα έγινε σε 282 ανθρώπους με μέση ηλικία τα 76 χρόνια, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 6 χρόνια. Όλοι διαγνώστηκαν με προκλινικό, αρχώμενο ή πιθανό Alzheimer.

Από τους συμμετέχοντες, 70 είχαν διαβήτη και λάμβαναν γλιπτίνες, 71 είχαν διαβήτη αλλά δεν λάμβαναν το φάρμακο και 141 δεν είχαν διαβήτη. Όλοι είχαν παρόμοια σκορ σε τεστ νοητικών ικανοτήτων στην έναρξη.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία για τη μέτρηση των βήτα αμυλοειδών στον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άνθρωποι που λάμβαναν τα φάρμακα είχαν χαμηλότερη μέση ποσότητα πλακών  αμυλοειδούς στον εγκέφαλο σε σχέση με τις 2 άλλες ομάδες.

Τα αποτελέσματα που έδειξαν λιγότερες πλάκες αμυλοειδούς στον εγκέφαλο ανθρώπων που λάμβαναν αυτά τα φάρμακα και λιγότερη νοητική εξασθένηση αυξάνουν την πιθανότητα να είναι ωφέλιμα και σε ανθρώπους χωρίς διαβήτη που έχουν νοητικά προβλήματα και προβλήματα μνήμης.

Πηγές: Neurology,