Νέα εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίζει τη σχιζοφρένεια στα αρχικά της στάδια, σύμφωνα με ερευνητές.

Η ανάλυση δειγμάτων αίματος εντόπισε επιγενετικούς δείκτες που διαφέρουν σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλο για την αξιολόγηση ενός ανθρώπου να εμφανίσει σχιζοφρένεια και το εξέτασαν σε ανεξάρτητη βάση δεδομένων που έδειξε ότι το μοντέλο μπορεί να εντοπίσει ασθενείς με σχιζοφρένεια με ακρίβεια 80%.

Ο Dr. Robert Waterland. Καθηγητής στο Baylor College of Medicine, δήλωσε οτι αν και γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται πως εμπλέκονται στη νόσο, τρέχουσες ενδείξεις εξηγούν μέρος μόνο των περιστατικών, κάτι που υποδεικνύει ότι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι σημαντικοί.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να ερευνήσουν για τάσεις μεθυλίωσης  του DNA σε συγκεκριμένες περιοχές του ανθρώπινου γονιδιώματος (CoRSIVs).

Ο Chathura Gunasekara, δήλωσε ότι η έρευνα είναι καινοτόμος με πολλούς τρόπους. Πρόσθεσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύου την πιθανότητα πρόβλεψης του κινδύνου για σχιζοφρένεια νωρίς, αλλά και περιγράφουν μια νέα προσέγγιση που ενδεχομένως θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες νόσους.

Η έρευνα ήταν επίσης μοναδική, στο ότι έλαβε υπόψη σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις τάσεις μεθυλίωσης στο αίμα, όπως το κάπνισμα και η λήψη αντιψυχωσικών. Και τα δυο είναι συνήθη στους ασθενείς με σχιζοφρένεια.

Tα ευρήματα δείχνουν ότι επιγενετικές διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ ασθενών με σχιζοφρένεια και ανθρώπων χωρίς, ήταν παρούσες πριν τη διάγνωση της νόσου- κάτι που υποδεικνύει ότι ενδεχομένως συμβάλλουν.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Translational Psychiatry.