Η ποιότητα του αέρα στο γραφείο επηρεάζει την παραγωγικότητα του εργαζομένου, ανακάλυψε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Environmental Research Letters.

Φτωχή ποιότητα αέρα με υψηλές συγκεντρώσεις λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των χρόνων απόκρισης και της ικανότητας συγκέντρωσης, έδειξαν τα στοιχεία.

Εργαζόμενοι σε γραφεία με αυξημένα επίπεδα λεπτών σωματιδίων στον αέρα λόγω φτωχού εξαερισμού, είχαν λιγότερο καλή επίδοση σε σειρά νοητικών τεστ.

Ο Guillermo Cedeño Laurent, δήλωσε ότι η έρευνα προστίθεται  σε ενδείξεις ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επίδραση στον εγκέφαλο. Η έρευνα επιβεβαίωσε επίσης πως χαμηλά ποσοστά εξαερισμού επηρεάζουν αρνητικά τη νοητική λειτουργία.

Η έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο, έγινε σε 300 συμμετέχοντες, 18 έως 65 ετών, που εργάζονταν σε γραφεία, σε 6 χώρες.

Οι συμμετέχοντες είχαν εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας έγιναν τεστ νοητικών ικανοτήτων και έρευνες.

Ένα τεστ ζητούσε από τους υπάλληλους να εντοπίσουν σωστά το χρώμα των λέξεων που προβάλλονταν και χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ικανότητας να εστιάζουν σε σχετικά ερεθίσματα όταν είναι παρόντα και άσχετα ερεθίσματα.

Το δεύτερο πείραμα αποτελείτο από βασικές αριθμητικές ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει τη νοητική παχύτητα και την εργασιακή μνήμη.

Αυξήσεις στα επίπεδα PM2.5 και CO2 μείωσαν το χρόνο απόκρισης στην πρώτη δοκιμή έως 6% και στη δεύτερη έως σχεδόν 2%.

Επίσης, επηρέαζαν αρνητικά την ακρίβεια σε τεστ με βάση το χρώμα.

Καθώς αυξάνονταν οι συγκεντρώσεις και των δυο ρυπογόνων, οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε λιγότερες ερωτήσεις σωστά στα 2 τεστ στον διαθέσιμο χρόνο.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση απέξω μπορεί να εισβάλει και να συσσωρευτεί σε εσωτερικό περιβάλλον λόγω φτωχού εξαερισμού, υποδεικνύουν έρευνες.

Ως αποτέλεσμα, άνθρωποι που περνούν σημαντικό χρόνο σε αυτά τα περιβάλλοντα, όπως εργαζόμενοι σε γραφείο, μπορεί ενδεχομένως να εκτίθενται σε υψηλότερες από τις αναμενόμενες ποσότητες PM2.5 και CO2.