Καθημερινά σχεδόν συμβαίνουν 5.400 νεκρές γεννήσεις, ενώ 810 γυναίκες και 6.700 νεογέννητα χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα οποία ανακοινώθηκαν από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια webinar της ΕΛΕΑΝΑ και του World Patients Alliance με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας του Ασθενή (17 Σεπτεμβρίου).

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική επιβάρυνση των γυναικών και των νεογνών που εκτίθενται λόγω της μη ασφαλούς φροντίδας, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας των Ασθενών είναι αφιερωμένη στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα και να εξασφαλιστεί κατ’ αρχάς η ασφάλεια της εγκυμονούσας και αμέσως μετά, της μητέρας και του νεογέννητου κατά τη διάρκεια του τοκετού, όπου συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα.Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της διακοπής των υπηρεσιών υγείας λόγω της πανδημίας της COVID-19, η οποία επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

Η γυναίκα που πάσχει από ρευματικό νόσημα δεν μπορεί να χάσει τη μοναδική ευκαιρία που της χάρισε η φύση, να γίνει μητέρα τόνισαν όλοι οι ομιλητές.

Ένα υπέρτατο αγαθό που η ιατρική κοινότητα, που σχετίζεται με τα ρευματικά νοσήματα, οφείλει να συνεργαστεί και να βοηθήσει να εκπληρωθεί καθώς υπάρχει ανάγκη για συνδυασμένη αντιμετώπιση των δύο καταστάσεων (κύηση, ρευματικό νόσημα) προκειμένου να μειωθεί ο αυξημένος κίνδυνος της μητρικής και ιδιαίτερα της περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Μία εγκυµοσύνη µπορεί να είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί σε ασθενείς µε ρευµατικά νοσήµατα για διάφορους λόγους:

  • Λόγω της επίδρασης των φυσιολογικών και ανοσολογικών µεταβολών της εγκυµοσύνης στην υποκείµενη δραστηριότητα της ρευµατικής νόσου.
  • Την ποικίλη παρουσίαση των ρευµατικών νοσηµάτων κατά την εγκυµοσύνη.
  • Τις περιορισµένες θεραπευτικές επιλογές

Ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός πριν από την σύλληψη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητος στις γυναίκες με ρευματικά νοσήματα

Σημαντικό ρόλο για την σωστή αντιμετώπιση αποτελεί η εκπαίδευση και η συνεργασία των γυναικολόγων  με τους ρευματολόγους  αλλά και η ενημέρωση και εκπαίδευση των ρευματοπαθών γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που μπορεί να επιτευχθεί  από τους συλλόγους ασθενών με τη συνεργασία των Επισκεπτών Υγείας.