Η τάση που θα κυριαρχήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων, όπως ακούγεται, θα είναι η συγκέντρωση δυνάμεων. Αυτό αναμένει η αγορά, καθώς όπως ισχυρίζονται παράγοντες τρία γεγονότα θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, οι συνθήκες που δεν είναι καλύτερες, οι επιβαρύνσεις που είναι πολύ περισσότερες, αλλά και το γεγονός ότι συγκριτικά με το τι ισχύει στην Ευρώπη κάποιοι κλάδοι χαρακτηρίζονται από έντονη πολυδιάσπαση.

Τουτέστιν, στο παιχνίδι θα μείνουν λίγοι, οι πιο δυνατοί. Γνώρισμα που δεν έχει σχέση μόνο με τα ταμειακά διαθέσιμα αλλά και με την ευελιξία και πώς αυτή μεταφράζεται ως μερίδιο διείσδυσης στην αγορά. 

Τα νεότερα από την επόμενη εβδομάδα.