Νέα έρευνα του Ben-Gurion University of the Negev, δείχνει ότι η έγκαιρη διάγνωση και αγωγή οδηγούν σε σημαντική βελτίωση των κοινωνικών συμπτωμάτων των διαταραχών φάσης αυτισμού.

Οι ερευνητές μέτρησαν αλλαγές στα κύρια συμπτώματα της διαταραχής φάσματος αυτισμού σε διάστημα 1–2-ετών σε 131 παιδιά που διαγνώστηκαν στην ηλικία των 1,2– 5 ετών και αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά στην κοινότητα.

Προηγούμενες έρευνες δεν είχαν εξετάσει αν παιδιά που διαγνώστηκαν πριν την ηλικία των 2, 5 και αντιμετωπίστηκαν στην κοινότητα βελτιώνονται περισσότερο από αυτά που διαγιγνώσκονται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Tα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι παιδιά που διαγνώστηκαν πριν την ηλικία των 2,5 ετών είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν αξιοσημείωτη βελτίωση στα κύρια συμπτώματα κοινωνικών δυσκολιών, αυτισμού, σε σύγκριση με παιδιά που διαγνώστηκαν σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ο καθ. Dinstein, πιστεύει ότι αυτή η μεγαλύτερη βελτίωση οφείλεται στη μεγαλύτερη πλαστικότητα του εγκεφάλου και στη συμπεριφορική ευλυγισία, που είναι βασικό χαρακτηριστικό των πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας.

Πρόσθεσε ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αγωγής των διαταραχών φάσματος αυτισμού, ακόμα και σε περιβάλλοντα κοινότητας με ετερογενείς υπηρεσίες.

Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσματα κινητοποιούν για περαιτέρω προτεραιοποίηση της εξέτασης για αυτισμό πριν την ηλικία των 2,5 ετών.

Ο καθ. Ditza Tzahor, δήλωσε ότι η έρευνα τονίζει πόσο σημαντικό είναι οι γονείς και οι επαγγελματίες να αναγνωρίζουν τα πρώτα συμπτώματα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Autism.