Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι κατατέθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρόταση για επιστροφή των φαρμάκων υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες. Τα Κανάλια στα οποία, όπως υποστηρίζονται, μπορούν να διατηρηθούν στο ακέραιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται στη διάθεση-διανομή των συγκεκριμένων σκευασμάτων, ενώ διαθέτουν και τις κατάλληλες υποδομές αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να το πετύχουν αυτό. 

Το αίτημα της επιστροφής πάντως, είχε υποβληθεί ξανά στο παρελθόν χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει τελευταίως. Ιδωμεν. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μια σημαντική πηγή εσόδων, καθώς η αξία τους ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ περίπου και σε αυτή περιλαμβάνονται και τα ενέσιμα και τα χάπια. Στην περίπτωση της επιστροφής βεβαίως, δεν μιλάμε για τα ενέσιμα που γίνονται στα νοσοκομεία, αλλά για τα υπόλοιπα.