Περισσότερο από το 96% του νοσηλευτικού προσωπικού των γερμανικών νοσοκομείων  έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον μία φορά κατά της COVID-19. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα του τρίτου μέρους της διαδικτυακής έρευνας “Kroco” που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI).

H έρευνα ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021. Συμμετείχαν συνολικά 16.069 εργαζόμενοι από 104 νοσοκομεία. Το ποσοστό εμβολιασμού στα νοσοκομεία είναι σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο του πληθυσμού. Σε εθνικό επίπεδο, το 74,6% του πληθυσμού έχει λάβει επί του παρόντος τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού.

Το 92% του νοσηλευτικού προσωπικού είχε εμβολιαστεί πλήρως κατά το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχούσε στον συνολικό πληθυσμό στο 67,6% στα μέσα Νοεμβρίου (σήμερα 71,9%).

Ένα μεγάλο μέρος των μη εμβολιασμένων ατόμων που ερωτήθηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσαν ότι δεν θα εμβολιάζονταν "σε καμία περίπτωση" (56%) ή "μάλλον όχι" (24 %).  Σε σύγκριση με προηγούμενη  έρευνα (Ιούνιος / Ιούλιος 2021), το ποσοστό εκείνων που αρνούνται οριστικά να εμβολιαστούν έχει αυξηθεί (προηγούμενη έρευνα: 48%).

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, το 16% του νοσηλευτικού προσωπικού είχε λάβει αναμνηστική δόση. Μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού με ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης ή επαφής με ευάλωτες ομάδες ασθενών, το ποσοστό των ατόμων που έχουν ήδη λάβει αναμνηστική δόση ήταν ακόμη υψηλότερο, φτάνοντας το 27%. Στον μέσο όρο του πληθυσμού, μόνο το 5% περίπου είχε κάνει την αναμνηστική δόση κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

Σύμφωνα με την έρευνα "Kroco", το ποσοστό των ανεμβολίαστων ή ελλιπώς εμβολιασμένων ατόμων σε νοσοκομεία σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες ήταν αρκετά κοντά το ένα στο άλλο - στην ιατρική υπηρεσία ήταν 2%, στο νοσηλευτικό προσωπικό 6%.

Η προθυμία για αναμνηστικό εμβολιασμό παρουσιάζεται ανάμικτη στα μέσα Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την έρευνα, το 60% των ανοσοποιημένων συμμετεχόντων που δεν έχουν ακόμη κάνει αναμνηστικό εμβολιασμό θα ήθελαν να εμβολιαστούν "σε κάθε περίπτωση", ενώ ένα άλλο 22% έτεινε προς τον αναμνηστικό εμβολιασμό. Το 10% των συμμετεχόντων ήταν μάλλον επικριτικοί για έναν αναμνηστικό εμβολιασμό.

Μεταξύ των ερωτηθέντων που (μάλλον) δεν ήθελαν να κάνουν την αναμνηστική δόση ή εξακολουθούσαν να μην είναι σίγουροι για την απόφασή τους, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι αντιδράσεις από τον εμβολιασμό και οι παρενέργειες, η επιθυμία να προσδιοριστούν τα υπάρχοντα αντισώματα και το ζήτημα της ανάγκης για αναμνηστικό εμβολιασμό.