Σε ενημέρωση προς όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, προχώρησε σήμερα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  για το πρόβλημα της έκδοσης βεβαίωσης παρακράτησης rebate για τα φαρμακεία με εκχωρήσεις -παρακρατήσεις που είχε ανακύψει. 

Σε σχετική επιστολή, ανέφερε ότι "Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στον ΕΟΠΥΥ επιλύθηκε το ζήτημα της έκδοσης βεβαίωσης rebate για τα φαρμακεία που η παρακράτηση του rebate γίνεται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων (φαρμακεία με εκχωρήσεις, παρακρατήσεις κ.λ.π).

Αύριο το πρωί, μόνο τα φαρμακεία που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς θα μπορούν μέσω του site ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ να εκτυπώσουν τη βεβαίωση παρακράτησης rebate και να εκδώσουν  το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο.

Το πιστωτικό τιμολόγιο θα αποσταλεί στους Διανεμητικούς Λογαριασμούς, για όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους διαθέτουν και οι οποίοι εν συνεχεία θα το αποστείλουν στην ΚΜΕΣ. Για τους Συλλόγους που δεν διαθέτουν Διανεμητικό Λογαριασμό, τα φαρμακεία θα αποστείλουν το πιστωτικό τιμολόγιο μέσω courier στην υπηρεσία της ΚΜΕΣ.

Το πιστωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να έχει αποσταλεί στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ το αργότερο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2022."