Στρατηγικό απόθεμα, όπως το λέει και ο διαγωνισμός, επιχειρεί να κάνει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια. 

Η τελευταία, επαναπροκήρυξε την πρόσκληση "εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα) για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος, για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας."

Και για τι υλικά μιλάμε; Για 40.000 τεμάχια Μάσκες Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3, για 20.000 τεμάχια Ασπίδες προστασίας προσώπου και για 185.000 τεμάχια Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 09-02-2022, ημέρα Τετάρτη, και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μία μέρα αργότερα. Αντε να παίρνουν σειρά και οι υπόλοιπες υγειονομικές περιφέρειες με βάση και τις άνωθεν εντολές που έχουν λάβει.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ECDC: Κρούσματα παρβοϊού Β19 σε 4 ευρωπαϊκές χώρες - Το εξάνθημα του "χαστουκισμένου μάγουλου"
Θ Ψαλτοπούλου: Αύξηση περιστατικών καρκίνου σε νέες ηλικίες, ειδικά στο γαστρεντερικό
Να δοκιμάσω να παίρνω μικροδόσεις καφέ;