Ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης συμμετείχε ως εκπαιδευτής χειρουργός στη Ρινοπλαστική, στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Ρινολογία - Ρινοχειρουργική, που πραγματοποίησε η Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Aλεξανδρούπολη, για τους νέους συναδέλφους, με πρακτική άσκηση σε νωπά παρασκευάσματα (Cadaver Dissection Course).

Την πρακτική άσκηση διοργάνωσε ο καθηγητής ΩΡΛ κ. Μιχαήλ Κατωτομιχελάκης, στις 14 -15 Ιανουαρίου 2022  και συμμετείχαν 40 ειδικευόμενοι ιατροί.

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, εκπαιδευτής, ανάμεσα στον Καθ. κ. M. Κατωτομιχελάκη, Αλεξανδρούπολη (αριστερά) και  Καθ. κ. Ι. Καστανιουδάκη (δεξιά), Ιωάννινα.

 

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση στη ρινοπλαστική και ενδοσκοπική χειρουργική.