Η αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, η εντονότερη ζήτηση για ανάθεση υπηρεσιών αναλυτικών δοκιμών σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι πρωτοβουλίες για έρευνα για σπάνιες παθήσεις και ορφανά φάρμακα και το υψηλό κόστος της εσωτερικής ανάπτυξης φαρμάκων δημιουργούν νέες πηγές εσόδων στην αγορά υπηρεσιών ανακάλυψης φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών ανακάλυψης φαρμάκων θα φτάσει τα 31,4 δισ. δολ. έως το 2026 από 16,1 δισ. δολ. το 2021, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 14,3% κατά την προβλεπόμενη περίοδο 2021-2026.

Η αγορά των υπηρεσιών ανακάλυψης φαρμάκων χωρίζεται στις υπηρεσίες χημείας και βιολογίας. Το τμήμα των υπηρεσιών χημείας κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της αγοράς το 2020. Γεγονός που οφείλεται στην ευρεία εφαρμογή της χημείας σε διάφορες πρώιμες φάσεις ανάπτυξης φαρμάκων.

Με βάση τη θεραπευτική περιοχή, η αγορά χωρίζεται στην ογκολογία, τις λοιμώδεις ασθένειες και τις ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος, στη νευρολογία, στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος, στις καρδιαγγειακές παθήσεις και σε άλλους θεραπευτικούς τομείς. Η ογκολογία εμφανίζεται ως το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της αγοράς λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισης καρκίνου, του αυξανόμενου αριθμού ερευνητικών μελετών για τη θεραπεία του καρκίνου και της εστίασης των εταιρειών στην εισαγωγή καινοτόμων αντικαρκινικών φαρμάκων στην αγορά.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή στην αγορά υπηρεσιών ανακάλυψης φαρμάκων είναι η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, συμβάλλοντας σε αυτό ο τεράστιος πληθυσμός ασθενών, η αναδυόμενη μεσαία τάξη, οι αυξανόμενες κρατικές δαπάνες αλλά και η μετακίνηση πολυεθνικών κολοσσών στην Ασία για να αξιοποιήσουν την ακμάζουσα αγορά της και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. 

Πηγές:
.globenewswire.com