Σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές και γιατροί που ρωτήθηκαν στη Βρετανία, για παγκόσμια έρευνα σε υγειονομικό προσωπικό, δήλωσαν ότι ο ρόλος των νοσηλευτών έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

H έρευνα του Elsevier Health, The Clinician of the Future, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos, ανακάλυψε ότι το  96% των Βρετανών νοσηλευτών και γιατρών που ρωτήθηκαν για την έρευνα δήλωσαν ότι ο ρόλος των νοσηλευτών έχει αλλάξει- υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που περιέλαβε η έρευνα.

Από αυτούς που δήλωσαν ότι ο ρόλος έχει αλλάξει, το 58% πιστεύουν ότι έγινε χειρότερος και το 38% ότι τώρα είναι καλύτερος.

Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 600 Βρετανούς γιατρούς και νοσηλευτές και σχεδόν 3,000 παγκοσμίως.

Παγκοσμίως, το 66% των γιατρών δήλωσαν ότι ο ρόλος των νοσηλευτών άλλαξε σημαντικά την περασμένη δεκαετία.

Η καθηγήτρια νοσηλευτικής Gemma Stacey, δήλωσε ότι ο τρόπος που η τεχνολογία έχει οδηγήσει την πρακτική, αντιμετώπισε διαφορετικές απόψεις μεταξύ των επαγγελματιών. Ορισμένοι τον ασπάζονται, ενώ  άλλοι δυσανασχετούν.

Πρόσθεσε ότι οι κλινικές απαιτήσεις έχουν επίσης αυξηθεί και ότι με υψηλά ποσοστά κενών θέσεων δεν επαρκούν αρκετοί νοσηλευτές ώστε να εργαστούν με τον επιθυμητό για αυτούς τρόπο.

Η έρευνα επίσης έδειξε εικόνα burnout στους νοσηλευτές. Το 57% των νοσηλευτών στη Βρετανία που ρωτήθηκαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι έχουν καλή ισορροπία δουλειάς και προσωπικής ζωής και το 47% δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η δουλειά τους εκτιμάται από το κοινό. Ποσοστό 17% πιστεύουν ότι η δουλειά που κάνουν εκτιμάται πλήρως από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ποσοστό  42% δήλωσαν οτι έχουν αρκετό χρόνο με τους ασθενείς ώστε να μπορούν να τους δώσουν καλή περίθαλψη και το 74% πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη εστίαση στο κόστος παρά στη φροντίδα, στον τομέα της περίθαλψης.

Ποσοστό 88% των Βρετανών γιατρών προβλέπουν ότι θα υπάρξει έλλειψη νοσηλευτών την επόμενη δεκαετία.

Η καθηγήτρια Marion Broome, του Duke University στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι ενώ γνωρίζουμε ότι πολλοί νοσηλευτές εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω burnout, γνωρίζουμε επίσης οτι η πανδημία έχει εμπνεύσει άλλους να μπουν στο επάγγελμα, λόγω της ισχυρής επιθυμίας για εργασία με νόημα.

Η καθηγήτρια Stacey δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των ανθρώπων που κάνουν αίτηση για σπουδές νοσηλευτικής στη Βρετανία από τότε που άρχισε η πανδημία. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι το θεωρούν πολύτιμο επάγγελμα.

Πηγές:
nursingtimes.net