Και νέα επιστολή προωθήθηκε, λέει, σε θεσμικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τα υλικά που αγοράζονται, τα οποία είναι και πιο ακριβά συγκριτικά με άλλα, ενώ και η τεχνολογία τους είναι περασμένη. Γεγονός που αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θέτει συγκεκριμένους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά υλικά.  

Και εκτός από αυτό, ένα εξίσου βασικό ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί η μείωση της δαπάνης. Περιμένουμε την απάντηση του θεσμικού οργάνου και δεν πειράζει που έχει περάσει ένας μήνας και κάτι από την αποστολή της επιστολής...