Τι μου δίνεις για να σου δώσω! Σε αυτή τη βάση βλέπω να προχωρούν οι σχέσεις συνεργασίας της Πολιτείας με τους παρόχους, με κάποιους να ισχυρίζονται ότι μέχρι τώρα οι συνεργασίες ήταν επωφελείς κατά κύριο λόγο μόνο για τους ιδιώτες, εις βάρος των κρατικών ταμείων αλλά και του ασθενή, η αντίληψη του οποίου για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών δεν είναι και η καλύτερη. 

Αρα, πάμε για κόφτες παντού με βάση την ποιότητα και όποιος θέλει, διαφορετικά πορεύεται ως μόνος Καουμπόϋ.

Δύσκολα τα πράγματα.