Για πολλά κενά και ασάφειες μιλά η αγορά από την πλευρά των εταιρειών για το νομοσχέδιο του ΕΟΠΥΥ, το οποίο θα είναι σε διαβούλευση μέχρι 18 Απριλίου. Παράγοντες λένε ότι παρά το ότι βγήκε με σημαντική καθυστέρηση είναι με σοβαρές ελλείψεις και δεν καλύπτει ανάγκες της αγοράς. 

Λέγεται ότι αμέσως μετά το τέλος της διαβούλευσης θα περάσουν μια σειρά από τροπολογίες. Οπως για παράδειγμα, για τις ηπαρίνες στα νοσοκομεία (μιλάμε για τη δαπάνη που ακούγεται ότι θα είναι στα 15 εκατ. ευρώ... ). Ιδωμεν. Αλλαγές στα ιατροτεχνολογικά υλικά, προκειμένου να έρθουν πιο καινοτόμα υλικά στην αγορά θα υπάρξουν. Κάτι άκουσα για ένα άρθρο 39. 

Είναι πολλά τα κενά!