Το θέμα της Ψηφιακής Μετάβασης του ΙΦΕΤ ανέλυσε ο Γιάννης Σωτηρίου, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Ερευνας & Τεχνολογίας, στο Συνέδριο του Iatronet, 5ο Healthcare Transformation Connecting Ecosystems.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ινστιτούτου δεν είναι αυτοσκοπός αλλά είναι στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής ανάπτυξης του Οργανισμού για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που όλοι βιώνουμε στο χώρο της υγείας. Το Ινστιτούτο είναι ο ψηφιακός βραχίονας του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας και ουσιαστικά αναπτύσσει λύσεις πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και τεχνολογίες υγείας. 

Οδηγός σε αυτή την προσπάθεια που ο ίδιος έχει ξεκινήσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι η μετάβαση από τη λογική του product access στο patient access. Eίναι σαφές κατά τον ίδιο, ότι ο ίδιος ο ασθενής είναι ο stakeholder στο χώρο της υγείας και βλέποντας την πρόσβαση του ασθενή στις θεραπείες από την δική του πλευρά (του ασθενή δηλαδή), ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχει το ΙΦΕΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητάται μια πιο ολιστική λύση, η οποία περιλαμβάνει τρία πράγματα: το πόσο εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει και να μάθει ο ασθενής για την ασθένεια που τον απασχολεί, την πρόσβαση που πρέπει να έχει στην ίδια τη θεραπεία και την πραγματική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη θεραπεία αυτή. Στη βάση αυτών των παραμέτρων γίνονται και οι αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στο ΙΦΕΤ. 

Ηδη, όπως τόνισε, έχει ξεκινήσει να εισάγεται περισσότερη τεχνολογία μέσα στον Οργανισμό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει αναγνωριστεί από την αρχή ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αρα, έχουν αναγνωριστεί τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει ο Οργανισμός, προκειμένου να φτάσει σε ένα σημείο όπου η τεχνολογία και οι ψηφιακές υπηρεσίες θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνάμα θα μπορούν να προσφέρουν και περισσότερες.

Εχουμε ξεκινήσει λοιπόν από την απλή ψηφιοποίηση, σημείωσε ο κ. Γ. Σωτηρίου, η οποία αφορά τη μεταφορά αναλογικών δεδομένων σε ψηφιακά, την ψηφιοποίηση δεδομένων που ήταν απλά σε έντυπη μορφή, ενώ σταδιακά προχωρήσαμε και στην ευρεία χρήση των συστημάτων του ΙΦΕΤ με την εφαρμογή ψηφιακών δεδομένων με απώτερο στόχο να ψηφιοποίήσουμε τον Οργανισμό, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει και νέες λύσεις με τη χρήση της τεχνολογίας.
Η δυνατότητα που έχουμε πλέον να διαθέτουμε ψηφιακά δεδομένα έχει αυξηθεί, επεσήμανε το στέλεχος του ΙΦΕΤ, αλλά οι εσωτερικές δυνατότητες του Οργανισμού, καθώς και οι δυνατότητες διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς.

Στην πορεία μας, όπως ανέφερε, αντιμετωπίσαμε το θέμα των δεδομένων να βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένα τμήματα-μονάδες του Οργανισμού και δεν υπήρχε διασύνδεση και ενοποίηση αυτών των δεδομένων. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε αρχικά εισάγοντας νέες υποδομές στον Οργανισμό και μιλάμε από τα βασικά, όπως καινούργιους servers, καινούργιες υπηρεσίες ασφαλείας, ενοποιώντας με το σύστημα που διαχειρίζεται την αποθήκη, προκειμένου να υπάρχει πλέον μια σταθερά, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχέουμε τα δεδομένα μέσα στην εταιρεία και να τα διαχειριζόμαστε καλύτερα.

Kατά τον κ. Γ. Σωτηρίου, τα data silos είναι ένα θέμα που ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Ωστόσο με την αύξηση των υποδομών και με τις νέες εφαρμογές εσωτερικής λειτουργίας που υλοποιούνται θα μπορέσει ο Οργανισμός να διασυνδέσει εσωτερικά όλα τα τμήματα και έτσι η πληροφορία να είναι κεντρική, και εύκολα διαχειρίσιμη από όλους.

Το δεύτερο στάδιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει το ΙΦΕΤ είναι η ψηφιακή πληροφορία να είναι εύκολα κατανοητή από όλους και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν απαιτείται από όλους τους υπαλλήλους να έχουν την απόλυτη γνώση να κάνουν ανάλυση δεδομένων ή να χρησιμοποιούν ειδικές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα, έτσι ώστε η πληροφόρηση να είναι εύκολα κατανοητή από όλους και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που οδηγεί έναν Οργανισμό στην ψηφιοποίηση . Που σημαίνει, ότι όλοι μέσα στον Οργανισμό καταλαβαίνουν την ίδια γλώσσα χωρίς να απαιτείται από όλους να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Το τελευταίο στάδιο είναι η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών με όλους όσους ο Οργανισμός συνεργάζεται. Το ΙΦΕΤ συνεργάζεται καταρχήν με τον ΕΟΦ σχετικά με τις εντολές που λαμβάνει για εισαγωγή συγκεκριμένων θεραπειών. Εχει όμως πολύ στενή σχέση και με τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ, από τον οποίο παίρνει τις ατομικές παραγγελίες και φυσικά εξυπηρετεί το σύνολο του δημόσιου και ιδωτικού συστήματος υγείας. 

Η ανάπτυξη επί παραδείγματι, ειδικών εφαρμογών μέσω των οποίων ο Οργανισμός θα λαμβάνει τις εντολές του ΕΟΦ είναι κάτι που είναι στον σχεδιασμό του Οργανισμού. Η ψηφιακή παραγγελιοληψία από τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια Νοσοκομεία είναι στο τελικό στάδιο της εφαρμογής της, που επίσης θα βοηθήσει τον ΙΦΕΤ στην ταχύτητα του έργου που προσφέρει . Την ίδια στιγμή, ψηφιοποιούνται και εσωτερικές λειτουργίες.
Θέλουμε λοιπόν να δούμε, σημείωσε ο κ. Σωτηρίου, την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, έχοντας πλέον την ψηφιοποιημένη πληροφορία και την υποδομή να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους. Ειδικές εφαρμογές που θα στηρίξουν τις σχέσεις με όλους όσους έρχεται σε επαφή ο Οργανισμός, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της εταιρείας.  

Ο Γιάννης Σωτηρίου είναι ο CEO του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, θυγατρικής εταιρείας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου. Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη καινοτομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ. Έχει επικεντρωθεί στη διαχείριση του πλήρους κύκλου ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών, οραματιζόμενος το μέλλον τους στο ψηφιακό και επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Head of Innovation & Strategy στην Optima Foods, Inc. μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες διανομής ελληνικών τροφίμων στις ΗΠΑ. Έχει επιπλέον διατελέσει COO στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου σχεδίασε το μακροχρόνιο πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού και αναδιαμόρφωσε το επιχειρησιακό σχέδιο ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ολοκλήρωσε μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιήσεις μεταξύ των οποίων: «Διοίκηση Νοσοκομείων» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «Διαχείριση Υπηρεσιών και Κρίσεων στην Υγεία» από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, «Δημιουργία Ποιότητας Πολιτισμού στην Υγεία», «Εκπαίδευση για Άτομα με Αναπηρία» και άλλα.

Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Case Western Reserve University των ΗΠΑ και απόφοιτος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιείται εθελοντικά στις δράσεις του UNESCO Club of Serres και του δικτύου CSR Hellas.  Το ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά την διαχείριση της καινοτομίας, τη διάχυση γνώσης και το business model design.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ο ιός του έρπητα διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας [μελέτη]
Γεωργιάδης: Με ιατρική συνταγή ο εμβολιασμός κατά της CoViD στα φαρμακεία
1ο Επιστημονικό Forum της “Women's Health First!”