Μεταξύ 15 με 20 εκατ. ευρώ εκτιμώνται τα κονδύλια που δαπανούν ετησίως οι εταιρείες για μελέτες βιοϊσοδυναμίας. Οχι εδώ! στην Ελλάδα δηλαδή, αλλά αλλού σε γειτονικές χώρες. Κρίμα, γιατί το ποσό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και επίσης υπάρχει και το απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό να τις υποστηρίξει. 

Το ζητούμενο είναι γιατί μένουν αναξιοποίητα τα σχέδια υλοποίησης βιοϊσοδυναμιών στην Ελλάδα, τα οποία από ότι ακούγεται είναι κατατεθημένα και στο Υπουργείο Υγείας. Σχέδια, που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν και την πρόθεση των εταιρειών να επενδύσουν σε αυτού του είδους τις μελέτες.