Αρκετές, μαθαίνουμε ότι είναι οι τροπολογίες που έρχονται για το φάρμακο, οι οποίες θα περάσουν στο Νομοσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ που στόχος είναι να έχει ψηφιστεί μέχρι 15 Μαϊου. Μαθαίνουμε ότι οι τροπολογίες αυτές επί της ουσίας ισορροπούν μια κατάσταση μεταξύ πολυεθνικών και ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. Κάτι παίρνουν και κάτι δίνουν. Καλό είναι αυτό. 

Λογικά μέχρι τότε, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διοικητικές αλλαγές στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, όπου έρχεται και νέος πρόεδρος και συγκεκριμένα γυναίκα.