Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Neuron, ερευνητές του University of Basel και του Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology (IOB), αποκαλύπτουν πώς διαφορετικά είδη κυττάρων στον φλοιό αλλάζουν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας-κάτι που συμβάλλει στην κατανόηση του πώς μπορεί να προκαλείται η αναισθησία.

Κάποιος είναι ξαπλωμένος στο χειρουργικό τραπέζι. Ο γιατρός, του λέει να μετρήσει μέχρι το 5 και τοποθετεί στο πρόσωπό του μάσκα αναισθησίας. Στο 4 είναι πια αναίσθητος. Δεν θα ξυπνήσει, παρά μετά το τέλος της εγχείρησης. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο σε αυτό το διάστημα;

Κάποιος, πιθανόν εικάζει ότι ο εγκέφαλος είναι ‘’σιωπηλός’’. Ειδκά ο φλοιός. Ωστόσο, για 100 χρόνια είναι γνωστό ότι ορισμένα κύτταρα του φλοιού είναι ενεργά και ο φλοιός αλλάζει μεταξύ περιόδων υψηλής και χαμηλής δραστηριότητας, στην αναισθησία.

Η ερώτηση παραμένει. Ποια κύτταρα συμβάλλουν στη ρυθμική δραστηριότητα, στον φλοιό, και πώς θα μπορούσε αυτή να συμβάλλει στην απώλεια αισθήσεων κατά τη γενική αναισθησία;

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι σε αντίθεση με αυτό που εικαζόταν παλαιότερα, μόνο ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρων του φλοιού, οι πυραμιδικοί νευρώνες στρώματος 5, είχαν αύξηση της δραστηριότητας όταν τα πειραματόζωα εκτέθηκαν σε διάφορα αναισθητικά.

Κάθε αναισθητικό προκαλεί ένα ρυθμό δραστηριότητας στους πυραμιδικούς νευρώνες του στρώματος 5. Ενδιαφέρον είναι, ότι αυτοί οι ρυθμοί διέφεραν ανάλογα με το αναισθητκό.

Ορισμένοι ήταν πιο αργοί και άλλοι πιο γρήγοροι. Όμως, το κοινό σε όλα τα αναισθητικά ήταν ότι προκάλεσαν μια ευθυγράμμιση στη δραστηριότητα.

Όταν δηλαδή ήταν ενεργοί όλοι οι πυραμιδικοί νευρώνες στρώματος 5, ήταν ενεργοί ταυτόχρονα, δήλωσε ο Dr. Arjun Bharioke. Αυτό το ονόμασαν ‘’νευρωνικό συγχρονισμό’’.

Οι πυραμιδικοί νευρώνες του στρώματος 5 χρησιμεύουν ως σημαντικό κέντρο δεδομένων για τον φλοιό και επίσης συνδέουν διάφορες περιοχές του μεταξύ τους.

Επομένως, επικοινωνούν και οι 2 μεταξύ διαφορετικών περιοχών του φλοιού, καθώς και από τον φλοιό σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

Ετσι, συγχρονισμός της δραστηριότητας στους πυραμιδικούς νευρώνες του στρώματος 5 περιορίζει τις πληροφορίες που μπορεί να εξάγει ο φλοιός.

Φαίνεται πως αντί κάθε νευρώνας να στέλνει διαφορετικές πληροφορίες κατά την αναισθησία, όλοι οι πυραμιδικοί νευρώνες του στρώματος 5 στέλνουν τις ίδιες.

Προηγούμενες έρευνες υπέδειξαν ότι η απώλεια αισθήσεων συμβαίνει με αποσύνδεση του φλοιού από τον υπόλοιπο εγκέφαλο.

Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας δείχνουν μηχανισμό μέσω του οποίου αυτό μπορεί ενδεχομένως να συμβαίνει-με τη μετάβαση σε χαμηλότερη έξοδο πληροφοριών από τον φλοιό κατά την αναισθησία.

Πηγές:
Neuron,