Ναι μεν αλλά. Ολοι είδαν θετικά τις πρόσφατες αλλαγές στο φάρμακο με την κατάργηση του clawback, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια με τις επιπλέον εκπτώσεις που θα πρέπει να δίνονται. Θεωρούν  ότι μία τέτοια πολιτική επιλογή -καθώς δεν υπάρχει η συναίνεση από την πλευρά των εταιρειών- θα σπρώξει αρκετά σκευάσματα προς την έξοδο από την ελληνική αγορά.

Αυτό έχει γίνει σαφές στους παράγοντες του Υπουργείου, διότι από τη στιγμή που ο Νόμος δεν επιτρέπει τις αυξήσεις τιμών, καμία εταιρεία δεν πρόκειται να κρατήσει στο χαρτοφυλάκιό της σκευάσματα που γράφουν επί πολλά χρόνια ζημιές!