Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ορισμένα μέταλλα στα ούρα θα μπορούσαν πιθανόν να είναι χρήσιμοι κλινικοί βιοδείκτες για τον έγκαιρο εντοπισμό οξείας νεφρικής βλάβης.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Kidney International Reports, και έγινε από το University of Nottingham.

Η οξεία νεφρική βλάβη είναι μια γρήγορη εξασθένηση της νεφρικής λειτουργίας σε ώρες ή ημέρες και ένα από τα προβλήματα είναι η μη ικανότητα εντοπισμού της σε πολύ αρχικό στάδιο.

Ερευνητές ανέφεραν προηγουμένως μοντέλο χοίρων νεφρικής βλάβης που αντιγράφει πολλά στοιχεία από την πάθηση στους ανθρώπους.

Με αυτό το μοντέλο εντόπισαν για πρώτη φορά ότι ορισμένα μέταλλα στα ούρα θα μπορούσαν πιθανόν να είναι χρήσιμοι βιοδείκτες για τον έγκαιρο εντοπισμό της πάθησης.

Σε ασθενείς του Trent Cardiac Center και NUH NHS Trust intensive care, ειδικοί εξέτασαν την υπόθεσή τους σε 2 κλινικές ομάδες σε κίνδυνο ανάπτυξης της πάθησης και ανακάλυψαν ότι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα ούρα, ασθενών με την πάθηση αυξήθηκαν εντός μιας ώρας μετά την εγχείρηση καρδιάς και ήταν αυξημένα στην εισαγωγή στη ΜΕΘ.

Οι βιοδείκτες, μόνοι ή σε συνδυασμό, είχαν καλή ευαισθησία για τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών σε κίνδυνο να εμφανίσουν μέτριο έως σοβαρό οξύ νεφρικό τραυματισμό και είχε ιδιαίτερα υψηλή αρνητική προγνωστική αξία.

Στα ούρα τα Cd, Cu και Zn είχαν τα περισσότερα επιθυμητά χαρακτηριστικά βιοδεικτών και προσφέρουν κλινικά και οικονομικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων βιοδεικτών για την πάθηση.

Tα μέταλλα στα ούρα είναι επίσης σταθερά σε θερμοκρασία δωματίου- κάτι που προσφέρει πλεονεκτήματα σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα.

Πηγές:
Kidney International Reports,