Αλλαγές προς τρεις κατευθύνσεις ακούστηκε ότι προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν διά στόματος του Υπουργού στο πλαίσιο της πρόσφατης Ημερίδας που πραγματοποίησε ο ΣΑΦΕΕ. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για α) ενίσχυση των  προϋπολογισμών, β) ρεαλιστικές καταναλώσεις και γ) αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής του ασθενή.

Ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα και σχεδιασμοί να δούμε τελικά τι από όλα αυτά θα υλοποιηθεί. Πάντως εμένα μου άρεσαν, όπως και οι σκέψεις να μπουν "κόφτες" σε βαριές θεραπευτικές κατηγορίες που επιβαρύνουν σημαντικά τη δαπάνη...