Στις ΗΠΑ, τα ποσοστά επιπλοκών μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών μειώθηκαν σημαντικά από το 2010 έως το 2019. Αυτό ίσχυε για τους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και πνευμονία, αλλά και για εκείνους που υποβλήθηκαν σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Επιπλέον, μετά από προσαρμογή, προέκυψε επίσης σημαντική μείωση των επιπλοκών για όλες τις άλλες παθήσεις, αναφέρουν οι ερευνητές στο ιατρικό περιοδικό JAMA .

Για τη διατομεακή μελέτη, ο πρώτος συγγραφέας της, Noel Eldridge, από τον Οργανισμό Έρευνας και Ποιότητας της Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ στο Rockville του Maryland των ΗΠΑ και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα του Medicare Patient Safety Monitoring System από το 2010 έως το 2019.

Συνολικά, η ανάλυση περιελάμβανε 244.542 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν σε 3.156 νοσοκομεία οξείας περίθαλψης στις ΗΠΑ. Οι ενδείξεις περιλάμβαναν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (17%), καρδιακή ανεπάρκεια (17%), πνευμονία (21%), μείζονα χειρουργική επέμβαση (22%) και άλλες καταστάσεις (22%).

 4 ομάδες συμβάντων

Οι πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση επιπλοκών που συνέλεξαν οι ερευνητές περιλάμβαναν 21 παραμέτρους από 4 ομάδες συμβάντων: Παρενέργειες φαρμάκων, νοσοκομειακές λοιμώξεις, επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση και γενικές επιπλοκές (πληγές από πίεση και πτώσεις).

Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 190.286 εξιτήρια νοσοκομείων από τις ομάδες του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, της καρδιακής ανεπάρκειας, της πνευμονίας και της μείζονος χειρουργικής επέμβασης και 54.256 εξιτήρια από την ομάδα των άλλων παθήσεων.

Λγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

Από το 2010 έως το 2019, το ποσοστό επιπλοκών μειώθηκε από 218 σε 138 συμβάντα ανά 1.000 εξιτήρια για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, από 168 σε 116 συμβάντα ανά 1.000 εξιτήρια για καρδιακή ανεπάρκεια, από 195 σε 119 συμβάντα ανά 1.000 εξιτήρια για πνευμονία και από 204 σε 130 ανά 1.000 εξιτήρια για μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις.

Για τις άλλες καταστάσεις, ωστόσο, το ποσοστό επιπλοκών παρέμεινε αμετάβλητο από το 2012 έως το 2019 σε 70 περιστατικά ανά 1.000 εξιτήρια.

Πηγές:
JAVA