Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), με ανακοίνωσή της ‘’χαιρετίζει με θέρμη και επιδοκιμάζει εμφατικά τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Κύπρο, ως  μία εξαιρετικά σπουδαία πρωτοβουλία για την προώθηση και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Διατηρώντας επίσημες σχέσεις με τον ΠΟΥ από το 1996 και έχοντας βραβευτεί από τον Οργανισμό το 2015 για τη συνολική συνεισφορά της στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Ομοσπονδία εκφράζει την πεποίθηση οτι αυτή η εξέλιξη θα εγκαινιάσει ένα νέο κεφάλαιο αδιαμεσολάβητης, θεσμικής συνεργασίας ανάμεσα στην χώρα μας και τον ΠΟΥ. Χάρη στις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και το υψηλό κύρος που τον χαρακτηρίζει, ο ΠΟΥ θα μπορέσει να προσφέρει σημαντική τεχνική βοήθεια για την προώθηση και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τη δημόσια υγεία, με έμφαση στην ποιότητα περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών.

Η ίδρυση του Γραφείου του Οργανισμού στη χώρα μας έρχεται σε μία κομβική συγκυρία, όπου η ετοιμότητα και η καλύτερη δυνατή συνεργασία των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας συνιστούν αδήριτη ανάγκη για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις και διασυνοριακές απειλές για την υγεία, όπως κατέδειξε με τον πλέον περίτρανο τρόπο η πρόσφατη πανδημία της COVID-19.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ευελπιστεί πως η παρουσία του Περιφερειακού Γραφείου θα οδηγήσει σε πιο αποφασιστικά βήματα σε σχέση με τη συνολικότερη αναδιοργάνωση και οχύρωση της δημόσιας υγείας στην Κύπρο.Κι αυτό διότι, αν και η αξία της δημόσιας υγείας ως τομέα που ασχολείται κατ’εξοχήν με την πρόληψη νοσημάτων, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του είναι ευρύτατα αναγνωρισμένη, η Κύπρος εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και ανεπάρκειες σε σύγχρονες πολιτικές, δομές και υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η απουσία  από τη χώρα μας ενός Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, κατά τα πρότυπα άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα διακριτό και σωστά στελεχωμένο Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων.

Τέλος, η ΔΟΘ ανακοινώνει πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο του ρόλου και στο μέτρο των δυνατοτήτων της, έτσι ώστε να συμβάλει στην επαναφορά τουκαθεστώτος του Κέντρου Θαλασσαιμίας ως επίσημα Συνεργαζόμενου Κέντρου (CC) του ΠΟΥ για τη θαλασσαιμία και τις αιμοσφαιρινοπάθειες, καθεστώς που είχε απωλεσθεί στο παρελθόν εξαιτίας της συρρίκνωσης των εργασιών τουΠΟΥσε σχέση με τα γενετικά και κληρονομικά νοσήματα.’’