Εχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερο μισό του 2022 και μόνο δύο ΥΠΕ (η 7η και η 4η) από τις επτά έχουν δημοσιεύσει τους ισολογισμούς της προηγούμενης χρονιάς (2021). Τουτέστιν, όλες οι υπόλοιπες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς μέχρι και το 2020.

Και το ερώτημα είναι γιατί, καθώς κάτι τέτοιο, αν συμβεί στον ιδιωτικό τομέα επισύρει ποινές. Υπάρχει μια καθυστέρηση και αυτό μπορεί να έχει πολλαπλές αναγνώσεις.