Με στόχο την προώθηση των κλινικών μελετών στην Ελλάδα αλλά και τη βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές διενεργούνται, ορίστηκε η ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας στη Χώρα. 


Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα θα αποτελείται από τους: 

 1. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
 2. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας. 
 3. ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΛΙΛΙΑΝ - ΒΕΝΕΤΙΑ, Διευθύντρια του Γραφείου Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΔΝ, LLM, Νομική Συνεργάτιδα στο Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. 
 4. ΠΑΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ιατρός, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τμήμα Κλινικών Δοκιμών, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αναπληρωτή τον ΤΑΡΑΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, Αναπληρωτή Προϊστάμενο, Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, ΕΟΦ. 
 6. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ), με αναπληρώτρια τη ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, Φαρμακοποιό, η οποία υπηρετεί στην ΕΕΔ στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
 7. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αναπληρωτή τον ΔΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟ, Πρόεδρο Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος (ΕΑΕ), ως εκπρόσωποι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος. 
 8. ΚΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας (HACRO-Hellenic Association of CRO’s-Contract Research Organizations), με αναπληρώτρια την ΠΟΛΛΑΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ, Ταμία HACRO. 
 9. ΧΟΝΔΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επικεφαλής Ομάδας Κλινικών Μελετών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ιατρικός Διευθυντής της Lilly, με αναπληρωτή τον ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, Γενικό Διευθυντή του ΣΦΕΕ.
 10. ΓΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιατρικός Διευθυντής της ELPEN, με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ, Senior Manager Clinical Operations ELPEN, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). 
 11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων του Pharma Innovation Forum-Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομίας (PIF), με αναπληρωτή τον ΤΟΥΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιπρόεδρο ΔΣ PIF. 
 12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με αναπληρωτή τον ΤΡΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Senior Advisor Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ. 
 13. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), με αναπληρωτή τον ΜΠΑΦΕΡΟ ΙΩΑΝΝΗ, Γενικό Διευθυντή ΣΕΙΒ. 
 14. ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. 
  Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Εξειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες με εμπειρία στο αντικείμενο, ορίζονται οι: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ΣΚΥΦΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ. 


Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: 

 1. Η διερεύνηση «καλών πρακτικών» εφαρμογής του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών μελετών σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 2. Η αποτύπωση των αναγκών και της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα τόσο στη διενέργεια των μελετών στις υγειονομικές δομές, αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων Φορέων όπως ΕΟΦ, Υ.Πε., Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς. 
 3. Η εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 536/2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων,τον Κανονισμό 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τον Κανονισμό 2017/746 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
 4. Η διαμόρφωση πρότασης για την ανάπτυξη και το πλαίσιο λειτουργίας των γραφείων κλινικής έρευνας στα Νοσοκομεία (ή και τις Υ.Πε.). 
 5. Η διαμόρφωση προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο της βιοϊατρικής έρευνας. 

Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί με τους εμπλεκόμενουςΦορείς, όπως οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) και οι εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υγείας, όπως ο ΕΟΦ, τα Νοσοκομεία και οι Δομές ΠΦΥ, καθώς και οι Ακαδημαϊκοίκαι Ερευνητικοί Φορείς και Οργανισμοί.