Η δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες εμβολιασμού αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την άφιξη τους στις χώρες υποδοχής. Αυτή η κατάσταση οξύνει περαιτέρω τις συνθήκες ανισότητας για τον ήδη ευάλωτο αυτό πληθυσμό.

H διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στον εμβολιασμό και η βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες (ΝΑΜ) είναι το αντικείμενο προγράμματος στο οποίο συνεργάζονται οργανισμοί δημόσιας υγείας, αρμόδια υπουργεία, φορείς και πανεπιστήμια από οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο AcToVax4NAM που συντονίζει το Ινστιτούτο Prolepsis, στοχεύει στη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης για ασθένειες που μπορούν να προληφθούν από τα εμβόλια και είναι ενταγμένα στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμού των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού κατά της COVID-19.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), έχει τριετή διάρκεια και συμμετέχουν δέκα φορείς από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.
 
Ήδη, οι φορείς έχουν καταγράψει τα ισχύοντα προγράμματα εμβολιασμών, τα συστήματα υποδοχής και τις ευκαιρίες εμβολιασμού σε νεοαφιχθέντες μετανάστες σε όλες τις χώρες-εταίρους. Επιπλέον, έχουν εντοπίσει τα κυριότερα συστημικά εμπόδια για την εμβολιαστική κάλυψη των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Τα κυριότερα εμπόδια είναι: οι γλωσσικές και διαπολιτισμικές δυσκολίες, νομικά εμπόδια, η έλλειψη γνώσεων και η διστακτικότητα των μεταναστών ως προς τον εμβολιασμό, η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στις αρμόδιες υπηρεσίες και η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που εμπλέκονται στον εμβολιασμό, καθώς και η ανεπαρκής διαπολιτισμική κατάρτιση των λειτουργών υγείας.

Τους επόμενους μήνες οι εταίροι του AcToVax4NAM θα αναπτύξουν εργαλεία που στοχεύουν στη βελτίωση των σχετικών γνώσεων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Σημαντικός στόχος αυτού του έργου είναι να ενισχυθεί και η δικτύωση μεταξύ των λειτουργών υγείας και στελεχών που απασχολούνται σε δομές φιλοξενίας και στα συστήματα υγείας στις χώρες υποδοχής.
 
Για κάθε χώρα θα αναπτυχθούν ξεχωριστά σχέδια δράσης με στόχο να βελτιωθεί η πρόσβαση στον εμβολιασμό. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τα πιθανά εμπόδια, τις προτεινόμενες λύσεις και τα σχετικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στην κατάσταση της κάθε χώρας.
 
Στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς: Ινστιτούτο Prolepsis (Συντονιστής έργου) – Ελλάδα, Istituto Superiore Di Sanita - Ιταλία, Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza - Ιταλία, Fundacio Hospital Universitary Vall D' Hebron, -Ισπανία, Center for Social Innovation - Κύπρος, Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, Υπουργείο Υγείας - Ελλάδα, Ethno-Medical Centre - Γερμανία, Ministry of Health, Infectious Disease Prevention and Control Unit - Μάλτα, National Institute of Public Health NIH, National Research Institute - Πολωνία, Fundatia Romtens - Ρουμανία.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς θα ελέγξω το κοινωνικό μου άγχος
ECDC: Κρούσματα παρβοϊού Β19 σε 4 ευρωπαϊκές χώρες - Το εξάνθημα του "χαστουκισμένου μάγουλου"
Θ Ψαλτοπούλου: Αύξηση περιστατικών καρκίνου σε νέες ηλικίες, ειδικά στο γαστρεντερικό