Ερευνητές παρουσίασαν δεδομένα που υποδηλώνουν περιορισμένη ειδική αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA που είναι προσαρμοσμένα στις υποπαραλλαγές της Όμικρον BA.4/5. Αυτό έχει πλέον επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, δεν αποτελεί επιχείρημα κατά της αναμνηστικής δόσης.

Σύμφωνα με την τρέχουσα σύσταση, τα άτομα άνω των 60 ετών πρέπει να κάνουν και δεύτερη αναμνηστική δόση. Αυτό δεν τίθεται σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.

Όπως και τα αποτελέσματα αμερικανών ερευνητών που δημοσιεύθηκαν στον διακομιστή προδημοσιεύσεων "Biorxiv", τα δεδομένα μιας ερευνητικής ομάδας με επικεφαλής τον δρ Ai-ris Collier από το Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess της Βοστώνης, τα οποία δημοσιεύθηκαν τώρα στον ίδιο χώρο, δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Και οι δύο μελέτες δείχνουν ότι η ειδική ανοσολογική απόκριση που κατευθύνεται κατά του BA.4/5 μετά από αναμνηστικό εμβολιασμό με ένα δισθενές εμβόλιο προσαρμοσμένο σε αυτές τις υποπαραλλαγές της Όμικρον είναι ελάχιστα ισχυρότερη από ό,τι μετά από αναμνηστικό εμβολιασμό με ένα μονοδύναμο αρχικό εμβόλιο mRNA κατά της CoViD-19.

Οι ερευνητές από την Βοστώνη μελέτησαν τις χυμικές και κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις 15 ατόμων που είχαν λάβει αναμνηστικό εμβολιασμό με το αρχικό μονοδύναμο εμβόλιο mRNA και 18 ατόμων που είχαν ενισχυθεί με ένα δισθενές εμβόλιο mRNA.

Κατά μέσο όρο, τα άτομα είχαν λάβει προηγουμένως τρεις (δύο έως τέσσερις) προηγούμενες δόσεις εμβολίου CoViD - 19. Επιπλέον, το 33% είχε τεκμηριωμένη λοίμωξη από SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια του κύματος Όμικρον. Ωστόσο, η παρουσία υβριδικής ανοσίας δεν αποκλείστηκε στο υπόλοιπο 67% των υποβληθέντων στην μελέτη και οι συγγραφείς εικάζουν μάλιστα ότι, στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην ομάδα της μελέτης είχαν επίσης μολυνθεί από την παραλλαγή Όμικρον.

Τόσο ο μονοδύναμος όσο και αναμνηστικός εμβολιασμός με δισθενή mRNA είχε ως αποτέλεσμα την κατά προτίμηση αύξηση των τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του στελέχους άγριου τύπου (WA1/2020) και μόνο μέτρια υψηλότερους τίτλους έναντι των παραλλαγών της Όμικρον BA.1, BA.2 και BA.5.

Οι μέσοι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του BA.5 αυξήθηκε από 184 σε 2.829 μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό με το μονοδύναμο εμβόλιο mRNA και από 211 σε 3.693 μετά τον εμβολιασμό με το δισθενές εμβόλιο mRNA. Τα αντίστοιχα εμβόλια από την Biontech/Pfizer και τη Moderna προκάλεσαν παρόμοια προφίλ αντισωμάτων.

Οι αποκρίσεις στα αντισώματα που συνδέονται με την πρωτεΐνη spike ήταν επίσης συγκρίσιμες μετά από μια μονοδύναμη και μια δισθενή αναμνηστική δόση mRNA.

Όσον αφορά το κυτταρικό ανοσοποιητικό σύστημα, διαπιστώθηκε ότι οι ειδικές για την αιχμή CD8+ και CD4+ Τ-κυτταρικές αποκρίσεις ήταν ελαφρώς μόνο αυξημένες μετά την ενίσχυση με τα μονοδύναμα και τα δισθενή εμβόλια mRNA. Οι διάμεσες αποκρίσεις ειδικών CD8 + Τ-κυττάρων BA.5 αυξήθηκαν από 0,027% σε 0,048% μετά τον εμβολιασμό με το μονοδύναμο εμβόλιο και από 0,024% σε 0,046% μετά τον εμβολιασμό με τα δισθενή εμβόλια.

Οι διάμεσες αποκρίσεις ειδικών CD4+ Τ - κυττάρων BA.5 αυξήθηκαν από 0,060% σε 0,130% μετά τον εμβολιασμό με τα μονοδύναμα mRNA εμβόλια και από 0,051% σε 0,072% μετά τον εμβολιασμό με τα δισθενή εμβόλια. Επιπλέον, η διάμεση ανταπόκριση των ειδικών για το BA.5 Β κυττάρων μνήμης ήταν 0,079% μετά από μονοδύναμο αναμνηστικό mRNA και 0,091% μετά από δισθενές αναμνηστικό mRNA.

Οι συγγραφείς συνοψίζουν ότι τόσο τα μονοδύναμα όσο και τα δισθενή ενισχυτικά εμβόλια mRNA αύξησαν σημαντικά το σχηματισμό εξουδετερωτικών αντισωμάτων, αλλά δεν αύξησαν σε σημαντικό αριθμό τις Τ- κυτταρικές αποκρίσεις.