Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ESC Heart Failure, περιοδικό της European Society of Cardiology, παχύσαρκες γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια με οιστρογόνα και προγεστίνη έχουν 24 φορές υψηλότερο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής  σε σύγκριση με μη παχύσαρκες που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα χάπια.

Ο Giuseppe Rosano, του IRCCS San Raffaele Pisana, στη Ρώμη, δήλωσε ότι είναι γνωστό πως η παχυσαρκία και αντισυλληπτικά που περιέχουν οιστρογόνα είναι παράγοντες κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή.

Παρόλα αυτά, παχύσαρκες γυναίκες συνεχίζουν να τα λαμβάνουν. Οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν ότι η παχυσαρκία και τα συνδυαστικά αντισυλληπτικά χάπια έχουν συνεργιστική επίδραση στον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  στην απόφαση συνταγογράφησης.

Προϊόντα με προγεστίνη μόνο, περιλαμβανομένων των χαπιών και ενδομήτριων συσκευών είναι πιο ασφαλής εναλλακτική στο συνδυαστικό χάπι σε γυναίκες με επιπλέον βάρος, δήλωσε ο Καθηγητής.

Η επισκόπηση υπογραμμίζει τις πιο πρόσφατες έρευνες στις ατομικές επιδράσεις της παχυσαρκίας και των αντισυλληπτικών καθώς και της συνδυαστικής επίδρασης αυτών των παραγόντων στον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής   και δίνει κλινικές συστάσεις.

Ο κίνδυνος για φλεβική θρομβοεμβολή  αυξάνει προοδευτικά με τον ΔΜΣ και είναι υπερδιπλάσιος στις παχύσαρκες έναντι των μη παχύσαρκων.

Η παχυσαρκία έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην φλεβική θρομβοεμβολή  σε γυναίκες κάτω των 40, που έχουν πέντε φορές αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με μη παχύσαρκες.

Ο Καθηγητής Rosano σημείωσε ότι ο ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος σε παχύσαρκες γυναίκες κάτω των 40 ετών είναι σημαντικός, καθώς σε αυτή την ηλικία γυναίκες αναζητούν αντισύλληψη.

Συνδυαστικά αντισυλληπτικά χάπια συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα φλεβικής θρομβοεμβολής, με τις χρήστριες να έχουν τριπλάσια έως επταπλάσια αυξημένη πιθανότητα φλεβικής θρομβοεμβολής σε σύγκριση με τις μη χρήστριες.

Αντίθετα, προϊόντα με προγεστίνη μόνο, δεν συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής.

Ο συνδυασμός υπέρβαρων/παχύσαρκων και χρήσης συνδυαστικών αντισυλληπτικών χαπιών συνδέεται με πιθανότητα θρόμβων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Για παράδειγμα, σε μεγάλη έρευνα ανακαλύφθηκε ότι το να είναι κάποια υπέρβαρη ή παχύσαρκη συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής  κατά 1,7 φορές και 2,4 φορές, αντίστοιχα.

Όμως σε χρήστριες συνδυαστικών χαπιών, ο κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής  ήταν 12 φορές υψηλότερος σε υπέρβαρες και 24 φορές υψηλότερος σε παχύσαρκες, σε σύγκριση με μη χρήστριες φυσιολογικού βάρους.

Ο Rosano δήλωσε ότι παχύσαρκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά είναι ευάλωτες σε φλεβική θρομβοεμβολή  και θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό άλλων προδιαθεσικών παραγόντων για καρδιαγγειακή νόσο, για παράδειγμα διακοπή καπνίσματος και αύξηση επιπέδων σωματικής δραστηριότητας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση
19 Μαΐου 2024: Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΚΑΤ