Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου, δόθηκε από το υπουργείο Υγείας στο προσωρινό καθεστώς εξαίρεσης έκδοσης υποχρεωτικής χορήγησης γνωμάτευσης από ελεγκτή γιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό προβλέπεται σε σημερινή απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη. Στην απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως "παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ - υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 4898), από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2022".

Η εξαίρεση είχε αρχικά θεσπιστεί το 2020, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

 

Επιπλέον Πληροφορίες