Στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 74 φάρμακα, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις που δέχτηκε, προχώρησε η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις ελλείψεις που παρατηρούνται στη χώρα μας.

Στον κατάλογο, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνονται και 12 προϊόντα, των οποίων η απαγόρευση αίρεται, καθώς ομαλοποιήθηκε η διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Εξαιρείται η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς την Κύπρο ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς τους και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της ελληνικής και της εταιρίας του εξωτερικού (αντιπροσώπου ή διανομέα).

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών