Μετά τον έλεγχο της πανδημίας, η οποία ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την ανεπάρκεια αίματος στη χώρα μας, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας διοργανώνει μια μεγάλη Ημερίδα που αφορά στο φλέγον ζήτημα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Σε μία περίοδο που ο εθελοντισμός περιορίστηκε,  κατά συνέπεια και η προσφορά αίματος, ήρθε η ώρα να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στην Αιμοδοσία.

Στο πρόγραμμα της Ημερίδας θα περιλαμβάνονται θέματα για την κατάσταση της Αιμοδοσίας στη χώρα μας, τις καλές πρακτικές προσέλκυσης αιμοδοτών, τη σπουδαιότητα της άδολης προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, την επάρκεια, την ασφάλεια και τις ανάγκες σε αίμα των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών που πάσχουν από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία).

Θα τονιστεί η έλλειψη οργάνωσης στο χώρο της Αιμοδοσίας, που αναγκάζει χιλιάδες ασθενείς να ζουν με την αγωνία της επάρκειας αίματος και της πολύτιμης μετάγγισης που χρειάζονται για να κρατηθούν στη ζωή.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 στις 9.30-14.30, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Με την ελπίδα να γίνει η απαρχή της ενημέρωσης και η εφαρμογή μέτρων για το μείζον αυτό θέμα.