Ένταση των υγειονομικών ελέγχων και στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες εκτελούν παραγγελίες τηλεφωνικά ή μέσω Διαδικτύου, ζητεί το υπουργείο Υγείας, ενόψει των εορτών.

Στην καθιερωμένη εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε σήμερα και παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται - μεταξύ άλλων - πως οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

 • Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες και έχουν επωμιστεί μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη επιπλέον χώρων παρασκευής γευμάτων.
 • Τέτοιοι χώροι πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής.
 • Την αύξηση κατά την εορταστική περίοδο μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, προκειμένου να γίνεται επιστάμενος υγειονομικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα
  μεταφοράς των γευμάτων. Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης, η υγιεινή μεταφορικού μέσου.
 • Τον μεγάλο όγκο αποθηκευμένων α’ υλών, που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο πριν την εορταστική περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ποιοτικός έλεγχος αυτών.

Μέτρα προστασίας

Οι υπεύθυνοι του υπουργείου Υγείας επισημαίνουν πως οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί τόσο ως προς το ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων ευθύνης τους, όσο και ως προς την εφαρμογή γενικότερων μέτρων υγιεινής όπως αυτά προβλέπονται σε επίπεδο επιχείρησης.

Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή:

 • Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επιστάμενο πλύσιμο χερών, χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ).
 • Στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.
 • Στον καλό αερισμό των χώρων εν γένει.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και ενόψει της εορταστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη επιχείρηση, προτεραιότητα
οφείλει να δοθεί στα εξής:

 1. Στην εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης.
 2. Στον ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών:
 • Των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες.
 • Των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, παρασκευής γευμάτων και διάθεσης (με διανομή κατ’οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος).
 • Των υπαίθριων - λαϊκών αγορών, των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
 • Των υπαίθριων αγορών που οργανώνονται προσωρινά λόγω των εορτών.
 • Των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως. κομμωτήρια, κουρεία.
 • Tων ξενοδοχείων και εν γένει όλων των τουριστικών καταλυμάτων.
 • Των χώρων αναψυχής, δημοσίων θεαμάτων (θέατρα, συναυλιακοί χώροι, κέντρα διασκέδασης).
 • Των χώρων εστίασης εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, των χώρων διανομής γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα, από την αυξημένη ζήτηση και την τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.

Επισημαίνεται, επίσης, πως οι υγειονομικοί έλεγχοι λαμβάνουν χώρα μέσα σε κλίμα εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης, από την οποία ανέκυψαν νέες μορφές επιχειρηματικότητας, που αποτελούν πρόκληση για προγραμματισμένους και οργανωμένους υγειονομικούς ελέγχους.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Λ. Βιλδιρίδη: Η ΕΚΑΠΥ θα αναλάβει το σύνολο των προμηθειών φαρμάκων στα νοσοκομεία
Μπορούμε να μάθουμε να αναπνέουμε πιο σωστά;
ECDC: Κρούσματα σιγκέλλωσης σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες - Πού αποδίδονται