Ετοιμες να τα "σπάσουν" με τις διοικήσεις νοσοκομείων που τους έχουν παραδώσει ιατρικά υλικά και αναμένουν χρόνια την πληρωμή τους είναι αρκετές εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Κάποιες εξ αυτών ήδη διεκδικούν τις οφειλές τους δικαστικά. Εξέλιξη, που όπως λέγεται μπορεί και να '' τους στιγματισει - στοχοποιήσει", αλλά από την άλλη, έτσι όπως είναι η κατάσταση για να σώσουν τις εταιρείες τους η δικαστική οδός για να βρουν το δίκιο τους είναι μονόδρομος. 

Σύμφωνα λοιπόν με τελευταίες πληροφορίες το "φέσι" των ατιμολόγητων υλικών έχει φτάσει στα 75 εκατ. ευρώ -ψιθυρίζεται ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο μέχρι και 100 εκατ. ευρώ- όταν τέτοια εποχή πέρυσι μιλούσαμε για "κρυφό χρέος" της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μείζον πρόβλημα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, που απαιτεί άμεση και βιώσιμη λύση, η οποία συν τις άλλοις θα αποκλείσει τη συνέχιση του παράνομου αυτού φαινομένου στο μέλλον.  Τα ατιμολόγητα αφορούν ιατρικά υλικά που παραδίδονται (με κύρια ευθύνη και απαίτηση των Νοσοκομείων) με τη διαδικασία του επείγοντος από τους προμηθευτές προς τα Νοσοκομεία, χωρίς να έχει προυπάρξει, κατά τα οριζόμενα από τον Νόμο η αντίστοιχη πίστωση και, μέχρι να προσδιοριστεί αυτή, δεν μπορεί να υπάρξει τιμολόγηση.  

Το «κρυφό χρέος» της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ, έρχεται να προστεθεί στις λοιπές καθυστερήσεις πληρωμών, που έχουν πέσει στις πλάτες των εταιρειών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π, ή άλλως, ιατρικά υλικά).

Αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά του κλάδου και, ειδικότερα, με τον τρόπο εξόφλησης των προμηθευτών του, οι παθογένειες της τελευταίας 20ετίας δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πολύ.

Πληροφορίες επισημαίνουν ότι τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνεχίζουν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους πολύ πέραν του υπό του Νόμου σαφώς προσδιορισμένου ορίου, των 60 ημερών. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος εξόφλησης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ ανέρχεται στους 10 μήνες, με εξαιρέσεις που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και ίσως ξεπερνούν το 1 έτος.  

Πλέον αυτών, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, εξοφλούν τους προμηθευτές Ι/Π με τεράστιες καθυστερήσεις, που φτάνουν τα 2 χρόνια!

Ως εδώ και μη παρέκει και ετυμολογικά αυτό σημαίνει μια κατάσταση που έχει φτάσει πια στο απροχώρητο, δεν είναι πλέον ανεκτή και έχει εξανλτήσει την όποια καλοπροαίρετη υπομονή. Στο πλαίσιο αυτό, τη νέα χρονιά οι εταιρείες του κλάδου αναμένουν απαντήσεις και λύσεις σε τρία βασικά ζητήματα.

1) Οριστική επίλυση του προβλήματος των ατιμολόγητων υλικών.
2) Βελτίωση των ρυθμών εξόφλησης των νοσοκομειακών οφειλών. Πληροφορίες υποστηρίζουν ότι έχουν ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται η οφειλή από τα ατιμολόγητα υλικά).
3) Ορθολογικοποίηση των επιστροφών προς ΕΟΠΥΥ (μέσω Clawback & Rebate), αν όχι κατάργησή τους.

Στο δια ταύτα να εφαρμοστεί ο Νόμος 

Οπως ήδη προαναφέρθηκε, οι προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων έχουν καταφύγει, υπό το ρίσκο της στοχοποίησης, σε ορισμένες περιπτώσεις στη δικαιοσύνη, ζητώντας την εφαρμογή του Ν. 4152/2013, επιτυγχάνοντας την έντοκη εξόφληση των οφειλών τους με, το προβλεπόμενο από τον νόμο, ετήσιο επιτόκιο 8%.

Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν επέλθει με τον νέο νόμο και τον διαφοροποιούν σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του ΠΔ 166/2003, είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες :
α. Αυξάνεται το ύψος του τόκου υπερημερίας («νόμιμος τόκος υπερημερίας»), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: επιτόκιο αναφοράς + 8 μονάδες (προηγουμένως οριζόταν στις 7 μονάδες).
β. Το επιτόκιο αυτό είναι υποχρεωτικό για όλες τις Δημόσιες Αρχές (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, δηλ. Νοσοκομεία κλπ), οι οποίες δεν μπορούν πλέον να παρεκκλίνουν από αυτό.
γ. Η προθεσμία πληρωμής και η έναρξη της τοκοφορίας, όσον αφορά ειδικά τα Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, παραμένει στις 60 ημέρες από την παραλαβή των υλικών.
δ. Η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής των υλικών (δηλ. της παραλαβής και της σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων) δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
ε. Κάθε όρος σε σύμβαση ή πρακτική που αποκλείει τη χρέωση τόκων για την καθυστέρηση της πληρωμής και την αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης θεωρείται ότι έχει «κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα» και επομένως είναι άκυρος.