Ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) των παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το 2023, σύμφωνα με τον (αρχικό) νέο προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

Ο προϋπολογισμός, που παρατίθεται πιο κάτω, αποτελεί "σχέδιο επί χάρτου", καθώς οι επιστροφές θα είναι κατά πολύ υψηλότερες στο τέλος του νέου έτους. Είναι ενδεικτικό το ότι - κατά τη διάρκεια του 2022 - ο προϋπολογισμός του Οργανισμού τροποποιήθηκε κατά 15 φορές, ενώ οι επιστροφές πέρυσι άγγιξαν τα 2,5 δισ. ευρώ!

Στα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνονται και επιχορήγηση με 75 εκατομμύρια ευρώ για το "επενδυτικό clawback". Προβλέπεται, επίσης, κρατική επιχορήγηση 17,3 εκατομμυρίων ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ, 35,3 εκατομμύρια για το πρόγραμμα δευτερογενούς πρόληψης (μαστογραφίες) και 75 εκατομμύρια για προληπτικά τεστ κατά του καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το προϋπολογισθέν ποσό για το 2023, με το αντίστοιχο που διαμορφώθηκε με την 13η τροποποίηση.

 Rebates και clawback ανά κατηγορία παρόχων

   Φάρμακα Ιδιωτικές κλινικές Διαγνωστικά κέντρα Φυσικοθε-ραπευτές
2023 557 εκατ. ευρώ 82,61 εκατ. ευρώ  78 εκατ. ευρώ 5,59 εκατ. ευρώ
2022 1,66 δισ. ευρώ 202,53 εκατ. ευρώ  246,98 εκατ. ευρώ  13,71 εκατ. ευρώ 

Πάροχοι

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, ανά κατηγορία παρόχου, έχουν ως εξής:

  • Φάρμακο: Το σύνολο των επιστροφών προϋπολογίζεται στα 557 εκατομμύρια ευρώ (465 εκατομμύρια για φάρμακα κοινότητας και 92 εκατομμύρια για νοσοκομειακά), έναντι 1,79 δισ. ευρώ το 2022.

Από αυτά, το clawback ανέρχεται στα 355 εκατομμύρια ευρώ για φάρμακα κοινότητας και 84 εκατομμύρια για νοσοκομειακά φάρμακα. Το rebate προϋπολογίζεται στα 110 εκατομμύρια ευρώ για τα φάρμακα κοινότητας και στα 8 εκατομμύρια για τα νοσοκομειακά. Η φαρμακευτική δαπάνη προϋπολογίζεται στα 1,26 δισ. ευρώ (3,14 δισ. το 2022).

  • Ιδιωτικές κλινικές: Το συνολικό clawback προϋπολογίζεται στα 82,61 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 202,53 εκατομμυρίων το 2022.
  • Διαγνωστικά κέντρα: Οι υποχρεωτικές επιστροφές διαμορφώνονται αρχικά στα 78 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 246,98 εκατομμυρίων το 2022.
  • Φυσικοθεραπευτές: Το ποσό της επιστροφής το 2023 υπολογίζεται σε 5,59 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 13,71 εκατομμυρίων το 2022.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του προϋπολογισμού, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να ανέλθουν σε 6,384 δισεκατομμύρια ευρώ, τα έξοδα στα 6 δισ. και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προϋπολογίζεται σε πλεόνασμα 383.500.000 ευρώ.

Ο τρόπος υπολογισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος έχει μεταβληθεί για το 2023, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και εξαρτάται από τις υποχρεωτικές επιστροφές (clawback, rebate). Με τη νέα μεθοδολογία, τα ποσά των επιστροφών συμβάλλουν στο αποτέλεσμα, ανάλογα με την είσπραξή τους σε ταμειακή βάση εντός του έτους αναφοράς, ενώ ρόλο διαδραματίζει και το ύψος των δεδουλευμένων δαπανών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Θέλουμε να μας πει το DNA μας από τι μπορούμε να αρρωστήσουμε;
Τα φάρμακα παρασκευάζονται για ασθενείς, όχι για αποθέματα
Πώς το ήπαρ βοηθά ορισμένους καρκινικούς όγκους να αντιστέκονται [μελέτη]