Άφαντα τα αντιβιοτικά σπάνια τα αναλγητικά σε λίγο θα ψάχνουμε και τα ελλειπτικά φάρμακα. Μέτρα χωρίς χρήματα, ισχυρίζονται παράγοντες της αγοράς θα οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα.

Αναρωτιούνται δε πως θα ελεγχθούν τα μη συνταγογραφούμενα με την υποχρεωτική συνταγογράφηση και πως θα ενημερώνονται οι πολίτες για τα ισοδύναμα σκευάσματα γιατί το Depon το βρίσκεις και στα περίπτερα αλλά όχι στα φαρμακεία.

Ρωτούν απλά και όπως φαίνεται απαντήσεις δεν θα πάρουν ή θα πάρουν;