Στην προσθήκη 9.469 προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα είδη, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ.

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού του Οργανισμού, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και παρατίθεται πιο κάτω, ορίστηκαν τιμέα αποζημίωσης για τα εν λόγω προϊόντα. 

Οι κατηγορίες παροχών υγειονομικού υλικού και πρόσθετης περίθαλψης, εντάσσονται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) του ΕΟΠΥΥ, ό η οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών επιστρέφεται στον Οργανισμό με τη μορφή clawback.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες καλυπτόμενου υλικού:

 • Ακουστικά βαρηκοΐας: 1.190 προϊόντα.
 • Επιθέματα: 45 προϊόντα.
 • Καθετήρες ουροποιητικού: 96 προϊόντα.
 • Υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης: 1 προϊόν.
 • Υλικά αποσιδήρωσης: 17 προϊόντα.
 • Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: 383 προϊόντα.
 • Προϊόντα πρόσθετης περίθαλψης: 7.595 είδη.
 • Αναπνευστικά: 21 προϊόντα.
 • Οστομικά: 77 προϊόντα.
 • Αντλίες ινσουλίνης: 2 προϊόντα.
 • Διαβητολογικό υλικό: 41 προϊόντα.
 • Αναλώσιμα: 1 προϊόν.

Στα 7.595 προϊόντα πρόσθετης περίθαλψης περιλαμβάνονται αναπηρικά αμαξίδια, πέλματα, κάλτσες και διάφορα ορθοπεδικά είδη.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες