Ο FDA ενέκρινε το zanubrutinib, αναστολέα της BTK επόμενης γενεάς, για την αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ή μικρό λεμφοκυτταρικό λέμφωμα.

Η έγκριση βασίστηκε σε στοιχεία από τη δοκιμή φάσης 3 ALPINE, που συνέκρινε αναστολείς της BTK. Ασθενείς έλαβαν είτε zanubrutinib είτε ibrutinib.

Η Jennifer R. Brown, του Dana-Farber Cancer Institute, ήταν επικεφαλής της έρευνας που ανακάλυψε ότι ασθενείς που έλαβαν zanubrutinib είχαν μακρύτερη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου στους 29,6 μήνες παρακολούθησης (79.5% έναντι 67.3 %).

Επίσης είχαν χαμηλότερο ποσοστό διακοπής της αγωγής (26.3% έναντι  41.2 %), περιλαμβανομένων καρδιακών διαταραχών και συμβάντων. Το ποσοστό κολπικής μαρμαρυγής ήταν χαμηλότερο με το zanubrutinib (5.2 %) έναντι του ibrutinib (13.3 %).

Ο FDA ανέφερε ότι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το zanubrutinib ήταν μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, αιμορραγία και μυοσκελετικός πόνος.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι το zanubrutinib οδήγησε σε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από το ibrutinib και σε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ρυτίδες στο λαιμό: Τι μπορούμε να κάνουμε
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Καλύτερα προετοιμασμένη
Η κοινωνική ανέλιξη προστατεύει από την άνοια [μελέτη]