Ο χρονίως διαταραγμένος ύπνος είναι πιθανό να αυξάνει τον κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης, αναφέρει έρευνα του Vanderbilt University Medical Center που δημοσιεύτηκε στο  Journal of the American Heart Association.

Η έρευνα παρακολούθησε  2.032 ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στις ΗΠΑ.

Όταν παρακολουθήθηκαν για 7 ημέρες, όσοι είχαν μεγαλύτερη ανωμαλία στη διάρκεια του ύπνου τους ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλότερο βάρος από ασβεστώσεις στη στεφανιαία αρτηρία, περισσότερη πλάκα στις καρωτίδες και μεγαλύτερη συστημική αρτηριοσκλήρυνση και δυσκαμψία στα αγγεία.

Ο Full, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διατήρηση τακτικής διάρκειας ύπνου ή το να κοιμάται κάποιος συνολικά σχεδόν το ίδιο κάθε βράδυ, ενδεχομένως παίζει ρόλο στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Η έρευνα δεν περιέλαβε εργαζόμενους σε βάρδια και όσους είχαν καρδιοπάθεια και υπνική άνοια.

Μεταξύ των συμμετεχόντων, όσοι είχαν πιο ασταθή διάρκεια ύπνου ήταν πιο πιθανό να έχουν αρτηριοσκλήρυνση στις στεφανιαίες και περιφερικές αρτηρίες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι γιατροί που ενθαρρύνουν τους ασθενείς τους να διατηρούν τακτικά μοτίβα ύπνου μπορούν να τους βοηθήσουν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.

Η διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού ενδεχομένως μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ του διαταραγμένου ύπνου και της καρδιαγγειακής νόσου.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΗΠΑ: 1 στους 6 ενηλίκους κάνει yoga
Τζελ θα αντικαταστήσει μελλοντικά τον βηματοδότη [μελέτη]
9η Εκστρατεία της ΑΜΚΕ Με Οδηγό το Διαβήτη, στις Κυκλάδες